Scale

Scale ist das am 01.03.2017 gestartete Wachstumsegment der Deutschen Börse für kleinere und mittlere Unternehmen mit strengen Mindestanforderungen, z.B. an Umsatz und Marktkapitalisierung.
Scale auf: Finanzen.net | Index Übersicht

High-Growth-Investing-Analyse

Aktualisiert am: Fr, 19.07.2019
Sie benötigen eine Premium-Mitgliedschaft für die High-Growth-Investing-Strategie, um die High-Growth-Investing-Analysen für Aktien aus dem Börsensegment Scale anzuschauen. Mehr erfahren
Aktie Land EV/Sales Gross Margin Rule of 40 Ums.wachstum Versch.grad PEG HGI-Score
liEVLdKXy
DE
4,36 N/A 248,53 % 238,53 % 0,00 0,04 13
XUFQVRfJho
DE
1,26 -16,75 % 111,70 % 57,28 % 0,20 N/A 12
jicnEdGONTP
DE
6,60 23,01 % 76,90 % 48,24 % 0,00 N/A 12
Xippgolpd
DE
10,04 83,04 % N/A 48,80 % 0,42 0,15 11
TXQWdOXtSEmy
DE
3,53 61,79 % N/A 32,80 % 0,00 0,63 10
kiNaQDrxe
DE
-2,34 64,01 % 79,91 % 16,90 % 0,44 2,17 10
xXLWhURaWBr
DE
3,59 29,19 % N/A 100,77 % 0,01 N/A 9
QbpCPcuFZN
DE
0,55 55,03 % 23,75 % 23,32 % 0,44 0,06 9
DOGTRoXUS
DE
4,06 93,12 % -12,68 % 6,19 % 0,08 N/A 9
hkgVOtzYLlK
DE
1,17 85,47 % -36,00 % -14,84 % 0,01 N/A 9
WhskRPzs
DE
1,13 27,02 % N/A 102,90 % 1,26 0,03 8
DOSLLqGCPfRY
DE
1,75 74,10 % 3,07 % 4,68 % 0,15 N/A 8
MaPBYnNAfC
DE
5,95 72,73 % N/A 0,00 N/A 8
VZkSlMCslymM
DE
0,54 44,96 % 35,83 % 38,84 % 0,97 N/A 7
FQKLDQUMD
DE
2,56 18,89 % 28,54 % 21,97 % 0,33 1,62 7
JRcjXvpzvm
DE
1,94 18,20 % 47,51 % 52,39 % 1,66 N/A 7
KNADCGrhwRei
DE
0,74 18,32 % N/A 20,96 % 0,13 N/A 7
yeQukjOjYX
DE
2,29 11,41 % 6,53 % 25,51 % 0,00 N/A 7
RKlvvOcBjck
GB
0,74 59,66 % 6,91 % 5,05 % 0,42 N/A 7
AyZOQvjVNOa
DE
0,70 15,06 % 12,65 % 10,77 % 0,14 N/A 6
sWUMCNTvPGN
DE
1,81 29,37 % 33,68 % 12,23 % 0,00 N/A 6
UHzLfLUvg
DE
0,38 11,76 % -10,94 % -17,47 % 0,19 N/A 6
xvNyuwDX
DE
0,67 22,03 % 19,09 % 12,97 % 0,02 15,62 6
TzSKdrKTpOp
DE
1,07 14,33 % N/A 14,41 % 0,44 1,33 6
qeYYVUFrL
DE
3,67 23,91 % -29,77 % -8,55 % 0,15 N/A 6
XNdeDmzTk
DE
2,09 N/A N/A -9,21 % 0,00 N/A 6
ekmCHYeVMaf
DE
0,23 7,28 % N/A 0,62 0,21 6
mgFLDaWOuBOU
DE
0,11 N/A -4,23 % -0,04 % 0,04 2,99 6
fmhsAIjjhnB
DE
3,53 N/A N/A -17,96 % 0,45 N/A 6
CdFnVkgAtT
DE
1,50 14,86 % N/A 11,55 % 0,83 1,75 5
CmcYFmCCkW
DE
1,00 21,50 % 8,32 % 7,51 % 0,56 N/A 5
KHcchRJojle
DE
3,18 16,50 % 27,22 % 18,07 % 0,75 N/A 5
NzOUraKDxfKy
DE
0,84 9,21 % N/A 14,16 % 0,55 N/A 5
NQKOoBAn
DE
1,49 25,25 % 11,77 % 10,52 % 0,91 1,39 5
nKkmqAUv
DE
1,98 26,96 % -2,16 % 5,70 % 0,71 3,37 5
cKDnZVUoT
DE
0,88 18,81 % 22,82 % 28,43 % 1,25 N/A 5
TvgPBPSw
DE
2,61 5,87 % -33,69 % -23,34 % 1,26 N/A 4
DsvldWcR
DE
6,18 36,10 % N/A 1,94 N/A 3
TeaqlvYeS
DE
0,49 39,43 % 3,24 % 5,57 % 1,97 N/A 3
xLuuPyNHSYUF
DE
110,41 N/A -1405,52 % -92,70 % 0,03 N/A 3
GOkAyYcZ
DE
1,23 14,25 % -7,00 % -5,29 % 1,80 N/A 3
tFDpzCeS
LU
2,07 N/A 9,55 % 17,08 % 8,90 N/A 3
KLBFiZYu
DE
64,40 N/A N/A -2,89 % 0,00 N/A 3
oVmVNrLZP
DE
3,85 38,97 % -173,40 % -16,82 % 3,13 1,13 3
mCOmKXNQLbG
DE
1,60 21,49 % N/A -2,83 % 1,81 N/A 3
XweJUPfe
DE
2077,00 -7301,78 % N/A -90,62 % 0,87 N/A 2
RFNVBZnMb
DE
N/A N/A N/A 0
mTiMIlWNTg
DE
N/A N/A 8,75 % N/A 0