Dividenden-Analyse

Aktualisiert am: Fr, 23.09.2022
Aktie Land Dividendenrendite aktuell Dividendenrendite 10 Jahre Payout 3 Jahre Kontinuität Wachstum 5 Jahre Score
dBuGBqyrcrs
FI
5,69 %5,7 % 3 3,04 %3,0 % 3 59,67 %60 % 3 9 2 23,36 %23 % 3 14
3M 3M
US
5,24 %5,2 % 3 2,76 %2,8 % 2 64,35 %64 % 3 10 3 5,92 %5,9 % 2 13
fVEPMKzK
BM
3,61 %3,6 % 2 3,24 %3,2 % 3 43,94 %44 % 3 10 3 5,93 %5,9 % 2 13
wAgeszjyWBS
CH
5,24 %5,2 % 3 4,02 %4,0 % 3 69,31 %69 % 3 10 3 0,08 %0,1 % 1 13
PzncAFly
US
7,32 %7,3 % 3 3,83 %3,8 % 3 64,23 %64 % 3 10 3 1,67 %1,7 % 1 13
wiDCkhot
FI
4,00 %4,0 % 2 4,90 %4,9 % 3 71,56 %72 % 3 10 3 6,47 %6,5 % 2 13
yQwrtwbOM
LU
7,13 %7,1 % 3 3,40 %3,4 % 3 32,35 %32 % 3 6 1 9,21 %9,2 % 2 12
WbOVdViGWsfL
IE
3,83 %3,8 % 2 2,53 %2,5 % 2 55,65 %56 % 3 10 3 9,47 %9,5 % 2 12
ugQzytkd
AU
7,22 %7,2 % 3 15,72 %16 % 3 68,44 %68 % 3 0 0 23,57 %24 % 3 12
IesQBCIcj
SE
3,32 %3,3 % 1 2,49 %2,5 % 2 67,76 %68 % 3 10 3 12,13 %12 % 3 12
KHMAxiXl
US
2,51 %2,5 % 1 2,30 %2,3 % 2 58,04 %58 % 3 10 3 14,48 %14 % 3 12
uHbLTXwdxo
BR
10,82 %11 % 3 4,64 %4,6 % 3 65,71 %66 % 3 0 0 61,67 %62 % 3 12
vHseQpcbz
AU
12,14 %12 % 3 10,34 %10 % 3 75,58 %76 % 2 2 0 35,41 %35 % 3 11
Caterpillar Caterpillar
US
2,61 %2,6 % 1 2,66 %2,7 % 2 43,45 %43 % 3 10 3 6,80 %6,8 % 2 11
MAgiEDBu
US
7,42 %7,4 % 3 7,54 %7,5 % 3 100,76 %101 % 0 10 3 8,40 %8,4 % 2 11
gTNghCLRaiJ
CA
6,47 %6,5 % 3 4,66 %4,7 % 3 136,37 %136 % 0 10 3 9,52 %9,5 % 2 11
zXIfrrNPf
BR
12,14 %12 % 3 2,13 %2,1 % 2 32,52 %33 % 3 1 0 107,15 %107 % 3 11
Honeywell International Honeywell International
US
2,20 %2,2 % 1 2,05 %2,1 % 2 46,70 %47 % 3 10 3 7,73 %7,7 % 2 11
bzDyRuHak
US
15,96 %16 % 3 9,05 %9,1 % 3 -159,68 %-160 % 0 10 3 5,95 %6,0 % 2 11
EYLniQzomY
US
7,09 %7,1 % 3 5,27 %5,3 % 3 140,25 %140 % 0 10 3 8,74 %8,7 % 2 11
ZiBlcvmvjQv
KR
8,86 %8,9 % 3 3,30 %3,3 % 3 24,81 %25 % 2 2 0 15,54 %16 % 3 11
UkEItESGCcZe
NL
7,01 %7,0 % 3 2,46 %2,5 % 2 53,78 %54 % 3 4 0 33,58 %34 % 3 11
NEcIoDCZoL
DE
6,43 %6,4 % 3 2,85 %2,9 % 2 43,48 %43 % 3 2 0 12,99 %13 % 3 11
DRPbEnXGFu
SE
2,05 %2,1 % 1 1,85 %1,9 % 1 44,14 %44 % 3 10 3 6,96 %7,0 % 2 10
VOgxZoDP
US
2,14 %2,1 % 1 2,18 %2,2 % 2 35,43 %35 % 3 10 3 1,88 %1,9 % 1 10
LXsTSUxS
US
0,78 %0,8 % 0 1,29 %1,3 % 1 27,51 %28 % 3 10 3 10,38 %10 % 3 10
SgCWcdwNy
US
2,18 %2,2 % 1 1,99 %2,0 % 1 39,59 %40 % 3 10 3 7,33 %7,3 % 2 10
tnsfwaQHH
US
7,62 %7,6 % 3 5,82 %5,8 % 3 91,04 %91 % 0 10 3 2,51 %2,5 % 1 10
hiWEUucoPHR
US
0,86 %0,9 % 0 1,02 %1,0 % 1 25,61 %26 % 3 10 3 11,98 %12 % 3 10
EUibzwRbzaDV
DE
3,14 %3,1 % 1 2,54 %2,5 % 2 45,41 %45 % 3 10 3 1,30 %1,3 % 1 10
HYuDbTlctqFj
US
2,60 %2,6 % 1 1,53 %1,5 % 1 51,01 %51 % 3 10 3 9,36 %9,4 % 2 10
wSPlHlQOdsP
US
1,26 %1,3 % 0 1,36 %1,4 % 1 33,23 %33 % 3 10 3 11,41 %11 % 3 10
sHAbJDjTgJw
US
2,31 %2,3 % 1 2,35 %2,4 % 2 57,82 %58 % 3 10 3 1,19 %1,2 % 1 10
gCLzgEEJ
JP
3,82 %3,8 % 2 2,23 %2,2 % 2 31,73 %32 % 3 1 0 55,76 %56 % 3 10
XTGKGDePufmO
US
1,32 %1,3 % 0 1,11 %1,1 % 1 26,27 %26 % 3 10 3 12,15 %12 % 3 10
cHRdbReYeii
CA
6,71 %6,7 % 3 4,71 %4,7 % 3 148,95 %149 % 0 10 3 4,54 %4,5 % 1 10
cuuxVEpDrEdS
US
5,61 %5,6 % 3 2,01 %2,0 % 2 122,73 %123 % 0 10 3 8,45 %8,5 % 2 10
hMltSMlkyI
US
6,49 %6,5 % 3 4,51 %4,5 % 3 170,95 %171 % 0 5 1 16,49 %16 % 3 10
pLXWZxsDRNN
DE
11,94 %12 % 3 2,24 %2,2 % 2 22,27 %22 % 2 1 0 37,97 %38 % 3 10
RkqaDoyOEpKu
DE
4,06 %4,1 % 2 2,19 %2,2 % 2 35,02 %35 % 3 1 0 16,31 %16 % 3 10
Lenzing Lenzing
AT
7,00 %7,0 % 3 2,40 %2,4 % 2 55,37 %55 % 3 1 0 8,58 %8,6 % 2 10
oSNPIyQr
US
8,87 %8,9 % 3 5,32 %5,3 % 3 97,73 %98 % 0 10 3 4,89 %4,9 % 1 10
tmkZVyFkaS
US
3,31 %3,3 % 1 2,65 %2,7 % 2 28,92 %29 % 3 10 3 1,15 %1,2 % 1 10
AOFvWxneJps
US
9,31 %9,3 % 3 5,18 %5,2 % 3 278,58 %279 % 0 9 2 6,49 %6,5 % 2 10
RWCVhmCwo
US
2,31 %2,3 % 1 1,44 %1,4 % 1 49,03 %49 % 3 10 3 9,11 %9,1 % 2 10
zbNQNuVAkvlD
JP
2,55 %2,6 % 1 2,19 %2,2 % 2 21,29 %21 % 2 10 3 6,96 %7,0 % 2 10
QfjRubUO
US
1,81 %1,8 % 0 1,73 %1,7 % 1 35,47 %35 % 3 10 3 11,37 %11 % 3 10
INqiCYtxwwI
US
2,04 %2,0 % 1 1,99 %2,0 % 1 46,75 %47 % 3 10 3 8,06 %8,1 % 2 10
KuZgljIZDw
CH
2,65 %2,7 % 1 1,67 %1,7 % 1 53,43 %53 % 3 10 3 5,92 %5,9 % 2 10
bnLrTeBtcHl
CH
2,72 %2,7 % 1 1,70 %1,7 % 1 53,43 %53 % 3 10 3 5,92 %5,9 % 2 10
EmXKKXDQf
GB
1,39 %1,4 % 0 1,59 %1,6 % 1 46,67 %47 % 3 10 3 12,34 %12 % 3 10
JbegvEKi
FI
4,21 %4,2 % 2 3,66 %3,7 % 3 32,67 %33 % 3 2 0 8,25 %8,3 % 2 10
cIoYLITZT
FI
4,21 %4,2 % 2 3,66 %3,7 % 3 32,67 %33 % 3 2 0 8,25 %8,3 % 2 10
EZQAPbXZkFg
LU
6,46 %6,5 % 3 4,47 %4,5 % 3 17,88 %18 % 1 0 0 12,47 %12 % 3 10
gDIgUTAQ
US
1,22 %1,2 % 0 1,25 %1,3 % 1 42,39 %42 % 3 10 3 11,84 %12 % 3 10
JttkLsZeL
IE
1,60 %1,6 % 0 1,74 %1,7 % 1 43,22 %43 % 3 10 3 11,65 %12 % 3 10
XnpovsoMYP
US
5,00 %5,0 % 3 2,19 %2,2 % 2 785,80 %786 % 0 10 3 9,03 %9,0 % 2 10
iNMjQpmQkRdF
US
3,87 %3,9 % 2 2,12 %2,1 % 2 780,00 %780 % 0 10 3 22,11 %22 % 3 10
JRAunhOTad
US
1,25 %1,3 % 0 1,26 %1,3 % 1 52,35 %52 % 3 10 3 12,57 %13 % 3 10
EmvoKDAmoro
NL
3,02 %3,0 % 1 2,04 %2,0 % 2 47,64 %48 % 3 1 0 12,05 %12 % 3 9
ABB ABB
CH
3,25 %3,3 % 1 3,40 %3,4 % 3 48,21 %48 % 3 7 1 1,53 %1,5 % 1 9
tasNXdZIuI
ES
6,03 %6,0 % 3 2,82 %2,8 % 2 57,97 %58 % 3 3 0 2,13 %2,1 % 1 9
HRVlynhxk
JP
3,63 %3,6 % 2 3,21 %3,2 % 3 58,24 %58 % 3 1 0 1,09 %1,1 % 1 9
XKoiNhdgug
US
2,25 %2,3 % 1 1,23 %1,2 % 1 30,62 %31 % 3 10 3 4,65 %4,7 % 1 9
jPOWezqy
CH
2,64 %2,6 % 1 2,42 %2,4 % 2 89,32 %89 % 0 10 3 17,78 %18 % 3 9
oZuoklFxxF
CH
3,13 %3,1 % 1 2,31 %2,3 % 2 38,34 %38 % 3 1 0 13,70 %14 % 3 9
bhJopssjiz
BM
5,57 %5,6 % 3 5,67 %5,7 % 3 66,41 %66 % 3 0 0 -13,82 %-14 % 0 9
idzXctIaL
KY
5,64 %5,6 % 3 3,15 %3,2 % 3 30,63 %31 % 3 1 0 -0,15 %-0,2 % 0 9
IwOVecFkt
US
10,14 %10 % 3 1,52 %1,5 % 1 -59,72 %-60 % 0 10 3 8,58 %8,6 % 2 9
czWzCOJRse
JP
0,87 %0,9 % 0 1,08 %1,1 % 1 27,94 %28 % 3 10 3 9,00 %9,0 % 2 9
WgtupIJoxZQm
US
1,08 %1,1 % 0 1,89 %1,9 % 1 25,61 %26 % 3 10 3 8,51 %8,5 % 2 9
KyrMnQeLrege
US
4,00 %4,0 % 2 3,29 %3,3 % 3 -957,14 %-957 % 0 10 3 3,93 %3,9 % 1 9
ATyoOuOyjz
US
1,66 %1,7 % 0 1,94 %1,9 % 1 34,60 %35 % 3 10 3 7,47 %7,5 % 2 9
oDHVmbnwFk
JP
3,26 %3,3 % 1 2,15 %2,2 % 2 32,62 %33 % 3 3 0 35,26 %35 % 3 9
xVIREbxuP
US
3,23 %3,2 % 1 1,48 %1,5 % 1 62,60 %63 % 3 10 3 1,03 %1,0 % 1 9
ULlxTMzHVRv
US
6,47 %6,5 % 3 6,37 %6,4 % 3 67,75 %68 % 3 0 0 -13,46 %-13 % 0 9
AsiIxHUJeNNW
US
4,14 %4,1 % 2 1,95 %2,0 % 1 68,86 %69 % 3 9 2 4,66 %4,7 % 1 9
aAEKkeZPIxB
US
1,08 %1,1 % 0 1,31 %1,3 % 1 37,58 %38 % 3 10 3 9,69 %9,7 % 2 9
ervnzSXZxef
JP
3,45 %3,5 % 1 2,83 %2,8 % 2 47,73 %48 % 3 1 0 10,60 %11 % 3 9
ckYoQMFyq
DE
3,08 %3,1 % 1 2,00 %2,0 % 2 33,94 %34 % 3 1 0 16,89 %17 % 3 9
KBrXekhBU
JP
1,34 %1,3 % 0 1,82 %1,8 % 1 40,23 %40 % 3 10 3 7,57 %7,6 % 2 9
XGyFslTxzbk
US
3,36 %3,4 % 1 1,85 %1,9 % 1 37,56 %38 % 3 6 1 19,77 %20 % 3 9
iyVYKuECp
US
1,64 %1,6 % 0 1,79 %1,8 % 1 47,01 %47 % 3 10 3 9,79 %9,8 % 2 9
frdgOkwGVPfd
US
20,14 %20 % 3 9,62 %9,6 % 3 88,61 %89 % 0 1 0 45,34 %45 % 3 9
ivjcufzCJYqJ
US
6,29 %6,3 % 3 2,64 %2,6 % 2 -1104,00 %-1.104 % 0 10 3 3,90 %3,9 % 1 9
WjmGBzJr
US
1,02 %1,0 % 0 0,96 %1,0 % 0 26,07 %26 % 3 10 3 14,45 %14 % 3 9
WnwMqpcohC
US
13,70 %14 % 3 2,49 %2,5 % 2 1150,00 %1.150 % 0 10 3 2,11 %2,1 % 1 9
Paccar Paccar
US
1,57 %1,6 % 0 1,60 %1,6 % 1 42,12 %42 % 3 10 3 8,99 %9,0 % 2 9
jivIhclwvnU
CA
6,43 %6,4 % 3 5,24 %5,2 % 3 191,03 %191 % 0 6 1 7,03 %7,0 % 2 9
OWzoKCuj
US
0,92 %0,9 % 0 1,24 %1,2 % 1 71,57 %72 % 3 10 3 6,83 %6,8 % 2 9
kCYmRUsfo
US
1,61 %1,6 % 0 2,15 %2,2 % 2 19,62 %20 % 1 10 3 10,76 %11 % 3 9
fOqxGZqJilYg
SE
3,17 %3,2 % 1 2,55 %2,6 % 2 44,47 %44 % 3 2 0 11,75 %12 % 3 9
Siemens Siemens
DE
4,06 %4,1 % 2 3,56 %3,6 % 3 61,28 %61 % 3 1 0 4,19 %4,2 % 1 9
hJhhirFbY
US
1,24 %1,2 % 0 0,84 %0,8 % 0 25,00 %25 % 3 10 3 10,47 %10 % 3 9
ClNmwwUH
JP
3,98 %4,0 % 2 2,47 %2,5 % 2 32,04 %32 % 3 1 0 7,53 %7,5 % 2 9
eOcbTsapw
NO
0,91 %0,9 % 0 1,31 %1,3 % 1 64,28 %64 % 3 10 3 9,78 %9,8 % 2 9
voestalpine voestalpine
AT
6,47 %6,5 % 3 2,97 %3,0 % 2 30,25 %30 % 3 2 0 1,76 %1,8 % 1 9
DYhOkOIJTurz
SE
4,10 %4,1 % 2 3,02 %3,0 % 3 83,05 %83 % 1 2 0 18,57 %19 % 3 9
EzYeOmlI
DE
7,44 %7,4 % 3 2,49 %2,5 % 2 25,50 %26 % 3 3 0 -6,36 %-6,4 % 0 8
ihPWyWCXIG
SE
2,27 %2,3 % 1 2,20 %2,2 % 2 34,92 %35 % 3 2 0 7,14 %7,1 % 2 8
JuXXLYRgOhAI
PT
4,96 %5,0 % 2 6,37 %6,4 % 3 68,18 %68 % 3 0 0 -1,17 %-1,2 % 0 8
Andritz Andritz
AT
3,73 %3,7 % 2 2,71 %2,7 % 2 47,51 %48 % 3 2 0 1,92 %1,9 % 1 8
bJWHXuwJCZMz
BR
16,89 %17 % 3 3,62 %3,6 % 3 24,59 %25 % 2 2 0 - 0 8
inCXupCl
US
2,75 %2,8 % 1 2,65 %2,7 % 2 38,41 %38 % 3 2 0 6,96 %7,0 % 2 8
wQvBMehZ
CH
1,70 %1,7 % 0 1,20 %1,2 % 1 32,10 %32 % 3 7 1 14,14 %14 % 3 8
lACSUjpaU
JP
9,50 %9,5 % 3 2,93 %2,9 % 2 142,97 %143 % 0 1 0 36,08 %36 % 3 8
DOStpJZyB
DE
7,44 %7,4 % 3 1,21 %1,2 % 1 19,56 %20 % 1 2 0 13,56 %14 % 3 8
KjYMDNYVrUy
MH
14,15 %14 % 3 8,43 %8,4 % 3 137,75 %138 % 0 9 2 0,00 %0,0 % 0 8
zLpwhBAjBdel
JP
2,04 %2,0 % 1 1,94 %1,9 % 1 31,91 %32 % 3 6 1 6,76 %6,8 % 2 8
mkCiYsBzGIw
US
0,92 %0,9 % 0 1,16 %1,2 % 1 49,74 %50 % 3 10 3 2,60 %2,6 % 1 8
flkNqxiO
GB
3,98 %4,0 % 2 5,29 %5,3 % 3 41,25 %41 % 3 0 0 -7,31 %-7,3 % 0 8
ZufCCeKH
JP
7,14 %7,1 % 3 2,36 %2,4 % 2 95,65 %96 % 0 2 0 28,88 %29 % 3 8
xtQXHcTyU
US
2,06 %2,1 % 1 1,31 %1,3 % 1 18,22 %18 % 1 9 2 11,99 %12 % 3 8
NmoJenPxf
AT
3,58 %3,6 % 2 1,72 %1,7 % 1 27,26 %27 % 3 2 0 6,20 %6,2 % 2 8
rcNGFnbrBE
DE
3,28 %3,3 % 1 1,01 %1,0 % 1 65,22 %65 % 3 1 0 20,11 %20 % 3 8
gkvqjXMkBEh
US
9,62 %9,6 % 3 3,80 %3,8 % 3 120,53 %121 % 0 0 0 9,43 %9,4 % 2 8
AINsqKWjay
SE
10,68 %11 % 3 2,13 %2,1 % 2 35,52 %36 % 3 1 0 - 0 8
owbJvNyKHkMs
US
1,48 %1,5 % 0 2,33 %2,3 % 2 14,16 %14 % 0 10 3 13,18 %13 % 3 8
oBmjtjOD
CA
6,34 %6,3 % 3 4,60 %4,6 % 3 90,13 %90 % 0 3 0 5,26 %5,3 % 2 8
zxDSMbjTCW
JP
3,76 %3,8 % 2 2,40 %2,4 % 2 75,86 %76 % 2 1 0 9,46 %9,5 % 2 8
xBikmxiMWGQm
US
1,61 %1,6 % 0 1,29 %1,3 % 1 35,06 %35 % 3 10 3 3,02 %3,0 % 1 8
wLGpjGVHlYAt
US
12,58 %13 % 3 10,27 %10 % 3 -88,11 %-88 % 0 9 2 0,00 %0,0 % 0 8
SraVFMrHYe
DE
8,08 %8,1 % 3 4,00 %4,0 % 3 118,52 %119 % 0 2 0 6,97 %7,0 % 2 8
MqKDHMoCJyQ
US
2,33 %2,3 % 1 2,05 %2,1 % 2 13,96 %14 % 0 10 3 6,96 %7,0 % 2 8
XIcGCGIbe
US
0,75 %0,8 % 0 0,77 %0,8 % 0 30,19 %30 % 3 9 2 8,32 %8,3 % 2 7
UGoYkayMNTxz
US
1,03 %1,0 % 0 1,35 %1,4 % 1 21,39 %21 % 2 10 3 3,56 %3,6 % 1 7
QhFEGsVBXHFL
US
2,27 %2,3 % 1 1,63 %1,6 % 1 17,50 %18 % 1 10 3 4,84 %4,8 % 1 7
nIAaMQTdag
US
0,70 %0,7 % 0 0,66 %0,7 % 0 17,67 %18 % 1 10 3 17,32 %17 % 3 7
eBVDcIxvQyp
US
3,31 %3,3 % 1 1,80 %1,8 % 1 -14,62 %-15 % 0 10 3 8,74 %8,7 % 2 7
vsrqREsUn
SE
3,43 %3,4 % 1 3,00 %3,0 % 3 89,96 %90 % 0 10 3 0,00 %0,0 % 0 7
Cintas Cintas
US
0,97 %1,0 % 0 1,16 %1,2 % 1 37,87 %38 % 3 0 0 23,36 %23 % 3 7
ykYbQcIgaJF
US
1,25 %1,3 % 0 1,05 %1,1 % 1 34,10 %34 % 3 7 1 5,15 %5,2 % 2 7
qIEuPyhykxy
US
0,93 %0,9 % 0 1,12 %1,1 % 1 20,20 %20 % 2 8 2 5,15 %5,2 % 2 7
mSlOTvQsX
BE
4,65 %4,7 % 2 4,62 %4,6 % 3 108,26 %108 % 0 7 1 2,83 %2,8 % 1 7
DSQTnzylvP
DE
2,82 %2,8 % 1 2,37 %2,4 % 2 201,55 %202 % 0 10 3 2,38 %2,4 % 1 7
KMExoyuG
DE
0,43 %0,4 % 0 0,34 %0,3 % 0 66,26 %66 % 3 10 3 2,26 %2,3 % 1 7
fofzLIcOPVtR
JP
1,90 %1,9 % 0 1,97 %2,0 % 1 26,78 %27 % 3 3 0 14,00 %14 % 3 7
DeSuwhcguiZJ
JP
1,39 %1,4 % 0 1,98 %2,0 % 1 42,27 %42 % 3 10 3 0,00 %0,0 % 0 7
zMjqzRudFx
US
4,88 %4,9 % 2 1,68 %1,7 % 1 -64,27 %-64 % 0 10 3 1,89 %1,9 % 1 7
aBFOPZegs
SE
1,28 %1,3 % 0 1,46 %1,5 % 1 28,37 %28 % 3 2 0 16,61 %17 % 3 7
HwSSvsPCkx
SE
1,77 %1,8 % 0 1,93 %1,9 % 1 32,13 %32 % 3 2 0 10,53 %11 % 3 7
LwhrQFdYI
DE
3,19 %3,2 % 1 1,79 %1,8 % 1 27,27 %27 % 3 1 0 9,10 %9,1 % 2 7
zmxKrdVFoa
US
3,85 %3,9 % 2 2,15 %2,2 % 2 104,35 %104 % 0 10 3 0,00 %0,0 % 0 7
EwhnWSmnEWb
DE
1,79 %1,8 % 0 0,72 %0,7 % 0 39,71 %40 % 3 6 1 19,14 %19 % 3 7
IuhUzgYXp
FI
3,36 %3,4 % 1 3,04 %3,0 % 3 60,00 %60 % 3 3 0 - 0 7
zzsiTqfdlrab
JP
4,55 %4,6 % 2 2,68 %2,7 % 2 71,52 %72 % 3 3 0 -7,79 %-7,8 % 0 7
SPdfrMDC
DE
5,35 %5,4 % 3 1,94 %1,9 % 1 39,52 %40 % 3 2 0 -4,62 %-4,6 % 0 7
qBAeupTQRDc
US
1,62 %1,6 % 0 2,81 %2,8 % 2 16,62 %17 % 1 10 3 2,68 %2,7 % 1 7
AjEBwfXEYzj
JP
7,48 %7,5 % 3 1,15 %1,2 % 1 39,29 %39 % 3 1 0 - 0 7
WkZITPSFXDD
US
2,44 %2,4 % 1 2,37 %2,4 % 2 90,01 %90 % 0 10 3 3,99 %4,0 % 1 7
xVThsIyrJpzn
US
0,61 %0,6 % 0 0,58 %0,6 % 0 17,47 %17 % 1 10 3 13,04 %13 % 3 7
JbFkyabTZwgE
GB
2,76 %2,8 % 1 2,31 %2,3 % 2 63,00 %63 % 3 0 0 4,65 %4,7 % 1 7
xrorQOZmkDt
US
12,28 %12 % 3 8,57 %8,6 % 3 -1620,06 %-1.620 % 0 0 0 2,44 %2,4 % 1 7
nLEHtxyuChA
JP
1,83 %1,8 % 0 1,50 %1,5 % 1 33,41 %33 % 3 1 0 30,60 %31 % 3 7
SNbWfJnVpxh
FR
3,14 %3,1 % 1 2,25 %2,3 % 2 42,48 %42 % 3 5 1 - 0 7
gudDQrrAd
US
0,93 %0,9 % 0 1,02 %1,0 % 1 10,00 %10 % 0 10 3 17,52 %18 % 3 7
foonCfuE
US
0,58 %0,6 % 0 0,46 %0,5 % 0 20,66 %21 % 2 10 3 5,92 %5,9 % 2 7
EKdUThKaHwcl
US
0,82 %0,8 % 0 0,99 %1,0 % 0 23,39 %23 % 2 10 3 7,30 %7,3 % 2 7
TVLvZfaikn
JP
1,18 %1,2 % 0 1,13 %1,1 % 1 45,95 %46 % 3 1 0 21,06 %21 % 3 7
AyZOQvjVNOa
DE
0,65 %0,7 % 0 1,14 %1,1 % 1 17,86 %18 % 1 10 3 4,56 %4,6 % 1 6
cLeuKCCWl
FR
1,43 %1,4 % 0 2,30 %2,3 % 2 41,32 %41 % 3 2 0 1,52 %1,5 % 1 6
eKSqoMIA
US
8,84 %8,8 % 3 2,86 %2,9 % 2 408,10 %408 % 0 4 0 3,12 %3,1 % 1 6
xmcDdnhF
US
1,36 %1,4 % 0 0,81 %0,8 % 0 34,91 %35 % 3 9 2 2,38 %2,4 % 1 6
xBNfjGhZp
NL
2,71 %2,7 % 1 1,73 %1,7 % 1 17,05 %17 % 1 2 0 20,42 %20 % 3 6
dETxBhUCGj
US
9,35 %9,4 % 3 7,47 %7,5 % 3 -961,04 %-961 % 0 4 0 -4,67 %-4,7 % 0 6
pDppEzeijr
DE
4,56 %4,6 % 2 1,33 %1,3 % 1 -107,14 %-107 % 0 1 0 16,47 %16 % 3 6
GXXVlNcyo
CH
3,46 %3,5 % 1 2,95 %3,0 % 2 57,75 %58 % 3 0 0 -3,86 %-3,9 % 0 6
GXdnkHRziFaF
DE
2,30 %2,3 % 1 2,39 %2,4 % 2 57,97 %58 % 3 1 0 -13,79 %-14 % 0 6
AISWDWYUhXcJ
US
5,79 %5,8 % 3 5,99 %6,0 % 3 97,23 %97 % 0 0 0 -11,76 %-12 % 0 6
ogYubdCusLRm
JP
2,25 %2,3 % 1 1,95 %2,0 % 1 64,18 %64 % 3 2 0 4,63 %4,6 % 1 6
OCodcGSZUtZa
US
6,05 %6,1 % 3 6,61 %6,6 % 3 -65,63 %-66 % 0 0 0 -26,07 %-26 % 0 6
tULAisLoG
US
2,46 %2,5 % 1 2,30 %2,3 % 2 -573,91 %-574 % 0 10 3 0,00 %0,0 % 0 6
TozKfZRpWWX
VG
7,39 %7,4 % 3 6,71 %6,7 % 3 252,94 %253 % 0 0 0 -8,84 %-8,8 % 0 6
VtpSthWqoAFy
US
8,39 %8,4 % 3 7,33 %7,3 % 3 100,61 %101 % 0 0 0 -9,61 %-9,6 % 0 6
otLeMZcp
IT
0,86 %0,9 % 0 0,88 %0,9 % 0 15,37 %15 % 1 10 3 6,96 %7,0 % 2 6
BvtkWvGyLD
DE
6,06 %6,1 % 3 9,76 %9,8 % 3 93,54 %94 % 0 0 0 -12,94 %-13 % 0 6
GYVazXXHp
US
2,18 %2,2 % 1 2,61 %2,6 % 2 52,07 %52 % 3 0 0 -10,78 %-11 % 0 6
cbXExxPooHO
JP
2,77 %2,8 % 1 2,66 %2,7 % 2 47,12 %47 % 3 2 0 0,00 %0,0 % 0 6
AOpfTTZa
CH
10,80 %11 % 3 3,63 %3,6 % 3 236,00 %236 % 0 1 0 - 0 6
tRtApCuTN
US
6,76 %6,8 % 3 6,03 %6,0 % 3 -476,19 %-476 % 0 0 0 -22,94 %-23 % 0 6
gPCDlzkie
US
6,54 %6,5 % 3 3,90 %3,9 % 3 -370,37 %-370 % 0 0 0 -21,37 %-21 % 0 6
cKaNmkIVcG
US
0,00 %0,0 % 0 7,56 %7,6 % 3 57,35 %57 % 3 0 0 -100,00 %-100 % 0 6
fUVtnPuyV
HK
4,38 %4,4 % 2 3,64 %3,6 % 3 368,69 %369 % 0 1 0 4,36 %4,4 % 1 6
maYmLDJf
DE
2,02 %2,0 % 1 2,38 %2,4 % 2 50,00 %50 % 3 1 0 -1,50 %-1,5 % 0 6
bfTReeoxJ
IT
3,03 %3,0 % 1 2,68 %2,7 % 2 76,05 %76 % 2 2 0 0,34 %0,3 % 1 6
TGJabWAVixt
LU
2,22 %2,2 % 1 2,29 %2,3 % 2 45,85 %46 % 3 1 0 -17,58 %-18 % 0 6
GpFrhmkPWIbO
US
1,61 %1,6 % 0 0,81 %0,8 % 0 26,33 %26 % 3 1 0 11,38 %11 % 3 6
YvCZeqIi
JP
2,08 %2,1 % 1 1,66 %1,7 % 1 30,63 %31 % 3 1 0 2,71 %2,7 % 1 6
crlwjeFHNM
US
0,00 %0,0 % 0 3,67 %3,7 % 3 29,67 %30 % 3 0 0 -100,00 %-100 % 0 6
IqJWIRJn
US
11,01 %11 % 3 8,04 %8,0 % 3 969,26 %969 % 0 0 0 -18,09 %-18 % 0 6
GNtoVnKgYij
US
2,09 %2,1 % 1 1,12 %1,1 % 1 -480,00 %-480 % 0 6 1 39,77 %40 % 3 6
FruBsDURFnX
DE
1,06 %1,1 % 0 3,40 %3,4 % 3 52,48 %52 % 3 0 0 -14,40 %-14 % 0 6
gBWtvZdLA
US
5,30 %5,3 % 3 3,96 %4,0 % 3 106,54 %107 % 0 0 0 -5,79 %-5,8 % 0 6
nmyqUOXfmzi
US
5,63 %5,6 % 3 5,13 %5,1 % 3 225,59 %226 % 0 4 0 -0,48 %-0,5 % 0 6
vPEzPRMNAyXE
US
0,36 %0,4 % 0 0,52 %0,5 % 0 85,38 %85 % 0 8 2 13,66 %14 % 3 5
JiwxzjNTcpPb
US
0,00 %0,0 % 0 2,58 %2,6 % 2 30,71 %31 % 3 0 0 - 0 5
ljHHGUcuS
US
0,46 %0,5 % 0 0,49 %0,5 % 0 9,20 %9,2 % 0 10 3 9,24 %9,2 % 2 5
QzxgaqbCFEKe
US
10,83 %11 % 3 2,26 %2,3 % 2 -890,27 %-890 % 0 0 0 - 0 5
itiuMcIMBA
SE
5,16 %5,2 % 3 1,20 %1,2 % 1 81,94 %82 % 1 4 0 - 0 5
pNFIIrxFz
US
0,90 %0,9 % 0 0,52 %0,5 % 0 18,37 %18 % 1 8 2 8,45 %8,5 % 2 5
DQGcIXiiG
US
4,27 %4,3 % 2 7,89 %7,9 % 3 -547,93 %-548 % 0 0 0 -12,94 %-13 % 0 5
rXovarIzA
DE
2,51 %2,5 % 1 1,90 %1,9 % 1 56,28 %56 % 3 1 0 0,00 %0,0 % 0 5
PEGJyukH
DE
3,81 %3,8 % 2 4,46 %4,5 % 3 149,57 %150 % 0 0 0 -11,81 %-12 % 0 5
wFwRVqTioF
US
4,42 %4,4 % 2 4,69 %4,7 % 3 -60,99 %-61 % 0 0 0 -18,14 %-18 % 0 5
fHwsobxDKgjt
US
7,39 %7,4 % 3 2,71 %2,7 % 2 -106,54 %-107 % 0 0 0 - 0 5
LhrWIMuM
CA
3,66 %3,7 % 2 7,45 %7,5 % 3 315,00 %315 % 0 1 0 -4,61 %-4,6 % 0 5
ldLlZtAfRdJq
US
0,50 %0,5 % 0 2,81 %2,8 % 2 42,86 %43 % 3 2 0 -46,28 %-46 % 0 5
YSPgnHCCq
SE
1,80 %1,8 % 0 2,55 %2,6 % 2 24,91 %25 % 2 2 0 4,90 %4,9 % 1 5
RxDEITDD
DE
5,87 %5,9 % 3 2,95 %3,0 % 2 85,21 %85 % 0 2 0 -4,90 %-4,9 % 0 5
BEoYXjSag
US
0,59 %0,6 % 0 0,95 %1,0 % 0 17,43 %17 % 1 9 2 5,64 %5,6 % 2 5
gBAQrujAUPVQ
DE
4,22 %4,2 % 2 0,73 %0,7 % 0 48,91 %49 % 3 1 0 - 0 5
BLaogQdHWoyk
JP
1,92 %1,9 % 0 2,26 %2,3 % 2 45,23 %45 % 3 1 0 -3,58 %-3,6 % 0 5
NtfFFbDmeJ
CA
1,32 %1,3 % 0 1,02 %1,0 % 1 8,80 %8,8 % 0 5 1 16,09 %16 % 3 5
CYXowroCCh
GB
2,66 %2,7 % 1 3,38 %3,4 % 3 81,38 %81 % 1 2 0 -1,75 %-1,8 % 0 5
btHloaHpK
CH
2,59 %2,6 % 1 1,47 %1,5 % 1 89,16 %89 % 0 6 1 6,58 %6,6 % 2 5
aJAdyXITJU
US
0,89 %0,9 % 0 1,40 %1,4 % 1 64,50 %65 % 3 0 0 -12,94 %-13 % 0 4
aqUXWPdGKAz
US
3,46 %3,5 % 1 8,04 %8,0 % 3 1300,00 %1.300 % 0 1 0 -22,71 %-23 % 0 4
eteqhouVqbyA
US
0,68 %0,7 % 0 0,46 %0,5 % 0 33,18 %33 % 3 5 1 - 0 4
JCWBLggUe
SE
2,01 %2,0 % 1 0,77 %0,8 % 0 51,91 %52 % 3 4 0 - 0 4
PUTwajTogABN
JP
2,01 %2,0 % 1 1,32 %1,3 % 1 20,62 %21 % 2 1 0 - 0 4
GKeAqILi
JP
0,81 %0,8 % 0 1,84 %1,8 % 1 71,29 %71 % 3 0 0 -28,89 %-29 % 0 4
HzQcBYTou
JP
6,12 %6,1 % 3 1,87 %1,9 % 1 136,09 %136 % 0 2 0 - 0 4
bLRcJdPmy
GB
3,44 %3,4 % 1 2,39 %2,4 % 2 81,85 %82 % 1 1 0 -7,79 %-7,8 % 0 4
kuMzmBZTfi
JP
1,77 %1,8 % 0 1,60 %1,6 % 1 33,02 %33 % 3 1 0 0,00 %0,0 % 0 4
HWntSlLvaAF
US
0,00 %0,0 % 0 1,13 %1,1 % 1 37,58 %38 % 3 0 0 -100,00 %-100 % 0 4
rFfTvvRw
US
1,96 %2,0 % 0 1,80 %1,8 % 1 30,68 %31 % 3 3 0 -2,30 %-2,3 % 0 4
LJLYoIQxoE
DE
1,82 %1,8 % 0 1,56 %1,6 % 1 61,96 %62 % 3 1 0 -1,11 %-1,1 % 0 4
LgQeFhNDaUli
US
5,91 %5,9 % 3 1,97 %2,0 % 1 103,13 %103 % 0 0 0 - 0 4
KqILxhZX
CH
3,13 %3,1 % 1 0,69 %0,7 % 0 73,93 %74 % 3 1 0 - 0 4
GszQzXQcOqV
FI
3,48 %3,5 % 1 3,35 %3,4 % 3 98,92 %99 % 0 1 0 -11,15 %-11 % 0 4
cyFLRIVlY
ES
0,00 %0,0 % 0 3,19 %3,2 % 3 -12,21 %-12 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 3
QsWaAhGm
US
0,24 %0,2 % 0 0,17 %0,2 % 0 -3,50 %-3,5 % 0 10 3 0,00 %0,0 % 0 3
EjFCLAAhpLK
US
3,74 %3,7 % 2 1,45 %1,5 % 1 -300,00 %-300 % 0 0 0 -1,73 %-1,7 % 0 3
nZaRNrEeF
US
0,48 %0,5 % 0 0,53 %0,5 % 0 10,80 %11 % 0 10 3 0,00 %0,0 % 0 3
ARoWDJlLSMv
US
0,59 %0,6 % 0 10,08 %10 % 3 -30,41 %-30 % 0 0 0 -63,14 %-63 % 0 3
UDXwnkWxGFbh
US
0,00 %0,0 % 0 8,90 %8,9 % 3 -16,49 %-16 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 3
HQSrkkiJU
US
0,35 %0,4 % 0 0,41 %0,4 % 0 2,31 %2,3 % 0 10 3 0,00 %0,0 % 0 3
dDGmTIwz
US
3,99 %4,0 % 2 1,03 %1,0 % 1 183,82 %184 % 0 1 0 0,00 %0,0 % 0 3
qdaSLDeNXuf
US
0,00 %0,0 % 0 0,00 %0,0 % 0 29,15 %29 % 3 0 0 - 0 3
RnIMPOIbcyyE
US
0,49 %0,5 % 0 0,82 %0,8 % 0 11,76 %12 % 0 10 3 0,00 %0,0 % 0 3
SToJvyYI
US
4,61 %4,6 % 2 1,09 %1,1 % 1 200,81 %201 % 0 4 0 - 0 3
JOrtNJWPLOA
SE
1,61 %1,6 % 0 4,85 %4,9 % 3 10,19 %10 % 0 1 0 -17,72 %-18 % 0 3
QgQsOxhRLqQH
ES
0,00 %0,0 % 0 3,14 %3,1 % 3 0,00 %0,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 3
YalIWdMyw
US
0,13 %0,1 % 0 0,18 %0,2 % 0 2,95 %3,0 % 0 10 3 0,00 %0,0 % 0 3
bZzJUOsEVD
CA
0,86 %0,9 % 0 0,76 %0,8 % 0 5,25 %5,3 % 0 4 0 23,51 %24 % 3 3
UNxyWEso
DE
0,50 %0,5 % 0 3,25 %3,3 % 3 120,41 %120 % 0 0 0 -34,56 %-35 % 0 3
xGQnLrcYkc
US
0,78 %0,8 % 0 0,71 %0,7 % 0 16,66 %17 % 1 1 0 8,12 %8,1 % 2 3
xJYlONzDR
US
1,06 %1,1 % 0 0,28 %0,3 % 0 24,20 %24 % 2 3 0 - 0 2
CuEWaAkE
US
0,00 %0,0 % 0 2,25 %2,3 % 2 5,43 %5,4 % 0 0 0 - 0 2
GqSlxsqY
DE
1,61 %1,6 % 0 1,10 %1,1 % 1 19,42 %19 % 1 2 0 0,00 %0,0 % 0 2
bWWwKdhaSe
JP
1,59 %1,6 % 0 2,30 %2,3 % 2 -39,68 %-40 % 0 0 0 -17,40 %-17 % 0 2
tRbOYNsC
US
3,93 %3,9 % 2 0,24 %0,2 % 0 -4,71 %-4,7 % 0 1 0 - 0 2
wPCkrWOuRxBj
DE
0,00 %0,0 % 0 0,23 %0,2 % 0 21,71 %22 % 2 0 0 - 0 2
RXbqtugk
US
1,43 %1,4 % 0 2,42 %2,4 % 2 -24,87 %-25 % 0 0 0 -24,21 %-24 % 0 2
uPTvJPoju
DE
3,05 %3,1 % 1 1,94 %1,9 % 1 -33,22 %-33 % 0 2 0 - 0 2
lhNiXeXsGM
DE
0,00 %0,0 % 0 2,04 %2,0 % 2 0,00 %0,0 % 0 0 0 - 0 2
xLrPJOeYNxK
GB
1,65 %1,7 % 0 2,41 %2,4 % 2 -50,90 %-51 % 0 1 0 -11,56 %-12 % 0 2
uFNNNAUknu
US
0,00 %0,0 % 0 1,24 %1,2 % 1 0,00 %0,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 1
mBfLMiSgxIH
LU
1,87 %1,9 % 0 1,14 %1,1 % 1 6,49 %6,5 % 0 2 0 - 0 1
yzySqpJqIML
SE
0,00 %0,0 % 0 1,42 %1,4 % 1 0,00 %0,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 1
WPMxRiynUAbf
SE
0,00 %0,0 % 0 1,42 %1,4 % 1 0,00 %0,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 1
XFKGvkGGw
US
0,00 %0,0 % 0 1,43 %1,4 % 1 0,00 %0,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 1
ObDEnIbiwKT
NL
0,29 %0,3 % 0 1,60 %1,6 % 1 720,00 %720 % 0 0 0 -55,13 %-55 % 0 1
lJRKuVbGs
US
2,34 %2,3 % 1 0,26 %0,3 % 0 - 0 1 0 - 0 1
OUUTeeKObG
US
0,00 %0,0 % 0 1,14 %1,1 % 1 0,00 %0,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 1
QLsUSLxjJd
US
0,73 %0,7 % 0 1,51 %1,5 % 1 -40,50 %-41 % 0 0 0 -24,21 %-24 % 0 1
uHiZWcSeCh
DE
0,00 %0,0 % 0 1,06 %1,1 % 1 260,27 %260 % 0 0 0 - 0 1
pgIRSJZXis
DE
1,64 %1,6 % 0 1,64 %1,6 % 1 98,22 %98 % 0 1 0 -2,02 %-2,0 % 0 1
LBAKjFtzHE
RU
0,00 %0,0 % 0 1,29 %1,3 % 1 0,00 %0,0 % 0 0 0 - 0 1
cAtlHdWWtkY
JP
0,00 %0,0 % 0 1,02 %1,0 % 1 0,00 %0,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 1
PlqBpcBAjHr
US
0,99 %1,0 % 0 1,43 %1,4 % 1 -1,51 %-1,5 % 0 1 0 0,00 %0,0 % 0 1
IwMdIOxBjze
US
0,00 %0,0 % 0 1,43 %1,4 % 1 0,00 %0,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 1
BMvhkNPOIV
US
0,00 %0,0 % 0 1,59 %1,6 % 1 -10,87 %-11 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 1
Schoeller Bleckmann Schoeller Bleckmann
AT
1,51 %1,5 % 0 1,03 %1,0 % 1 98,48 %98 % 0 1 0 - 0 1
OKWkLNcP
US
0,00 %0,0 % 0 1,34 %1,3 % 1 -13,44 %-13 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 1
EGCTMIUiKzMG
IL
0,00 %0,0 % 0 1,77 %1,8 % 1 0,00 %0,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 1
AwyKJNqiP
DE
0,00 %0,0 % 0 1,13 %1,1 % 1 0,00 %0,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 1
edOALvWq
LU
1,74 %1,7 % 0 0,94 %0,9 % 0 7,00 %7,0 % 0 2 0 - 0 0
tfGuXIYFPD
US
0,37 %0,4 % 0 0,15 %0,2 % 0 10,14 %10 % 0 4 0 - 0 0
UIWZvkMcKCyC
IT
1,65 %1,7 % 0 0,14 %0,1 % 0 - 0 1 0 - 0 0
qOZkbvXZbUQ
US
0,00 %0,0 % 0 0,63 %0,6 % 0 0,00 %0,0 % 0 0 0 - 0 0
tIXlGeOY
DE
0,83 %0,8 % 0 0,16 %0,2 % 0 -11,36 %-11 % 0 1 0 - 0 0
HcScjeUf
US
1,41 %1,4 % 0 0,20 %0,2 % 0 12,04 %12 % 0 2 0 - 0 0
XoeyqCKxSMh
US
0,00 %0,0 % 0 0,19 %0,2 % 0 0,00 %0,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 0
ktPBLvwgczZY
GR
0,00 %0,0 % 0 0,52 %0,5 % 0 3,01 %3,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 0
afFrXgojQJRA
US
0,00 %0,0 % 0 0,46 %0,5 % 0 0,00 %0,0 % 0 0 0 - 0 0
YwikHFFyDl
US
0,00 %0,0 % 0 0,61 %0,6 % 0 0,00 %0,0 % 0 0 0 - 0 0
ZYPzJjbaWpLM
DE
0,96 %1,0 % 0 0,06 %0,1 % 0 0,00 %0,0 % 0 1 0 - 0 0
qideuCLiVv
IE
0,05 %0,1 % 0 0,01 %0,0 % 0 1,12 %1,1 % 0 1 0 - 0 0
YtDxlEWZ
DE
0,00 %0,0 % 0 0,63 %0,6 % 0 0,00 %0,0 % 0 0 0 - 0 0
VqKBqQucAhf
DE
0,13 %0,1 % 0 0,50 %0,5 % 0 -27,01 %-27 % 0 1 0 -26,13 %-26 % 0 0
ZmBGriRJc
US
0,00 %0,0 % 0 0,24 %0,2 % 0 0,00 %0,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 0
Rvafjuttqfzk
US
0,00 %0,0 % 0 0,27 %0,3 % 0 -13,44 %-13 % 0 0 0 - 0 0
YHVyeSPQlFp
US
1,37 %1,4 % 0 0,95 %1,0 % 0 9,75 %9,8 % 0 4 0 - 0 0
jXCTaSrIr
US
0,00 %0,0 % 0 0,40 %0,4 % 0 -3,97 %-4,0 % 0 0 0 - 0 0
jYycAOiAX
US
0,00 %0,0 % 0 0,19 %0,2 % 0 0,00 %0,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 0
zocfQjFqhTKq
US
0,64 %0,6 % 0 0,15 %0,2 % 0 9,77 %9,8 % 0 2 0 - 0 0
ZfDnFMEPtMd
US
0,68 %0,7 % 0 0,16 %0,2 % 0 2,06 %2,1 % 0 1 0 - 0 0
eMxPxKklO
US
0,00 %0,0 % 0 0,36 %0,4 % 0 0,00 %0,0 % 0 0 0 - 0 0
OGRTcVAGmVj
US
0,00 %0,0 % 0 0,48 %0,5 % 0 0,00 %0,0 % 0 0 0 - 0 0
vxliPLsKaP
BR
0,00 %0,0 % 0 0,83 %0,8 % 0 -12,51 %-13 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 0
ctGvjzWnKK
GB
0,00 %0,0 % 0 0,51 %0,5 % 0 -3,68 %-3,7 % 0 0 0 - 0 0
ssKquPMqtqm
DE
0,00 %0,0 % 0 0,61 %0,6 % 0 -1,61 %-1,6 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 0
jEhHKzXWBJeA
US
0,00 %0,0 % 0 0,48 %0,5 % 0 0,00 %0,0 % 0 0 0 - 0 0
TQhDpPIrbtW
US
0,00 %0,0 % 0 0,15 %0,2 % 0 -2,40 %-2,4 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 0
hSSxlpyBrRfg
US
0,16 %0,2 % 0 0,02 %0,0 % 0 2,42 %2,4 % 0 1 0 - 0 0
duNcIGXAhUs
US
0,00 %0,0 % 0 0,74 %0,7 % 0 0,00 %0,0 % 0 0 0 - 0 0
AAjfdLJoYP
US
0,43 %0,4 % 0 0,78 %0,8 % 0 6,06 %6,1 % 0 1 0 -16,74 %-17 % 0 0
Aktien vergleichen