Dividenden-Analyse

Aktualisiert am: Do, 26.01.2023
Aktie Land Dividendenrendite aktuell Dividendenrendite 10 Jahre Payout 3 Jahre Kontinuität Wachstum 5 Jahre Score
fVEPMKzK
BM
3,72 %3,7 % 2 3,24 %3,2 % 3 43,49 %43 % 3 10 3 5,93 %5,9 % 2 13/15
wiDCkhot
FI
3,89 %3,9 % 2 4,90 %4,9 % 3 71,56 %72 % 3 10 3 6,47 %6,5 % 2 13/15
dBuGBqyrcrs
FI
4,19 %4,2 % 2 3,04 %3,0 % 3 59,67 %60 % 3 9 2 23,36 %23 % 3 13/15
3M 3M
US
5,25 %5,3 % 3 2,89 %2,9 % 2 59,88 %60 % 3 10 3 4,86 %4,9 % 1 12/15
tasNXdZIuI
ES
8,04 %8,0 % 3 3,12 %3,1 % 3 57,97 %58 % 3 3 0 12,20 %12 % 3 12/15
cwENIYuEREU
JP
3,27 %3,3 % 1 2,47 %2,5 % 2 30,92 %31 % 3 10 3 18,47 %18 % 3 12/15
yQwrtwbOM
LU
5,48 %5,5 % 3 3,60 %3,6 % 3 32,35 %32 % 3 7 1 8,49 %8,5 % 2 12/15
SgCWcdwNy
US
2,01 %2,0 % 1 2,03 %2,0 % 2 32,88 %33 % 3 10 3 12,23 %12 % 3 12/15
WbOVdViGWsfL
IE
3,82 %3,8 % 2 2,56 %2,6 % 2 55,65 %56 % 3 10 3 9,47 %9,5 % 2 12/15
zXIfrrNPf
BR
10,70 %11 % 3 3,68 %3,7 % 3 32,52 %33 % 3 2 0 114,58 %115 % 3 12/15
IesQBCIcj
SE
2,64 %2,6 % 1 2,49 %2,5 % 2 67,76 %68 % 3 10 3 12,13 %12 % 3 12/15
KHMAxiXl
US
2,21 %2,2 % 1 2,31 %2,3 % 2 58,04 %58 % 3 10 3 12,09 %12 % 3 12/15
wAgeszjyWBS
CH
4,93 %4,9 % 2 4,05 %4,1 % 3 69,31 %69 % 3 10 3 0,08 %0,1 % 1 12/15
uHbLTXwdxo
BR
7,60 %7,6 % 3 4,65 %4,7 % 3 65,71 %66 % 3 0 0 62,93 %63 % 3 12/15
ABB ABB
CH
2,45 %2,5 % 1 3,50 %3,5 % 3 45,89 %46 % 3 10 3 1,08 %1,1 % 1 11/15
inCXupCl
US
2,44 %2,4 % 1 2,65 %2,7 % 2 38,41 %38 % 3 10 3 7,49 %7,5 % 2 11/15
MAgiEDBu
US
7,78 %7,8 % 3 8,20 %8,2 % 3 100,76 %101 % 0 10 3 7,09 %7,1 % 2 11/15
gTNghCLRaiJ
CA
6,35 %6,4 % 3 4,99 %5,0 % 3 136,37 %136 % 0 10 3 7,35 %7,4 % 2 11/15
ugQzytkd
AU
9,21 %9,2 % 3 17,40 %17 % 3 77,43 %77 % 2 0 0 37,58 %38 % 3 11/15
bzDyRuHak
US
14,91 %15 % 3 10,04 %10 % 3 -159,68 %-160 % 0 10 3 5,94 %5,9 % 2 11/15
XGyFslTxzbk
US
3,80 %3,8 % 2 2,13 %2,1 % 2 37,56 %38 % 3 7 1 14,59 %15 % 3 11/15
AOFvWxneJps
US
8,27 %8,3 % 3 6,02 %6,0 % 3 278,58 %279 % 0 10 3 5,90 %5,9 % 2 11/15
EYLniQzomY
US
5,38 %5,4 % 3 5,53 %5,5 % 3 140,25 %140 % 0 10 3 6,58 %6,6 % 2 11/15
UkEItESGCcZe
NL
6,33 %6,3 % 3 2,46 %2,5 % 2 53,78 %54 % 3 4 0 33,58 %34 % 3 11/15
EZQAPbXZkFg
LU
6,66 %6,7 % 3 4,83 %4,8 % 3 21,31 %21 % 2 0 0 21,98 %22 % 3 11/15
SNbWfJnVpxh
FR
2,15 %2,2 % 1 3,61 %3,6 % 3 42,48 %42 % 3 10 3 4,56 %4,6 % 1 11/15
JuXXLYRgOhAI
PT
5,03 %5,0 % 3 6,57 %6,6 % 3 55,40 %55 % 3 0 0 4,84 %4,8 % 1 10/15
vHseQpcbz
AU
8,94 %8,9 % 3 9,32 %9,3 % 3 82,65 %83 % 1 2 0 37,20 %37 % 3 10/15
LXsTSUxS
US
1,06 %1,1 % 0 1,23 %1,2 % 1 27,51 %28 % 3 10 3 12,37 %12 % 3 10/15
Caterpillar Caterpillar
US
1,63 %1,6 % 0 2,66 %2,7 % 2 43,45 %43 % 3 10 3 6,80 %6,8 % 2 10/15
Cintas Cintas
US
0,86 %0,9 % 0 1,07 %1,1 % 1 32,87 %33 % 3 10 3 23,36 %23 % 3 10/15
tnsfwaQHH
US
7,14 %7,1 % 3 6,05 %6,1 % 3 91,04 %91 % 0 10 3 2,43 %2,4 % 1 10/15
hiWEUucoPHR
US
0,90 %0,9 % 0 1,00 %1,0 % 1 25,61 %26 % 3 10 3 13,05 %13 % 3 10/15
EUibzwRbzaDV
DE
2,68 %2,7 % 1 2,54 %2,5 % 2 45,41 %45 % 3 10 3 1,30 %1,3 % 1 10/15
HYuDbTlctqFj
US
2,46 %2,5 % 1 1,61 %1,6 % 1 51,01 %51 % 3 10 3 9,07 %9,1 % 2 10/15
wSPlHlQOdsP
US
1,30 %1,3 % 0 1,33 %1,3 % 1 33,23 %33 % 3 10 3 11,92 %12 % 3 10/15
ULlxTMzHVRv
US
13,09 %13 % 3 7,69 %7,7 % 3 67,75 %68 % 3 1 0 0,11 %0,1 % 1 10/15
gCLzgEEJ
JP
3,56 %3,6 % 2 2,23 %2,2 % 2 31,73 %32 % 3 1 0 55,76 %56 % 3 10/15
aAEKkeZPIxB
US
1,02 %1,0 % 0 1,27 %1,3 % 1 37,58 %38 % 3 10 3 10,15 %10 % 3 10/15
XTGKGDePufmO
US
1,16 %1,2 % 0 1,12 %1,1 % 1 26,27 %26 % 3 10 3 15,58 %16 % 3 10/15
cHRdbReYeii
CA
6,27 %6,3 % 3 4,71 %4,7 % 3 148,95 %149 % 0 10 3 4,54 %4,5 % 1 10/15
cuuxVEpDrEdS
US
5,03 %5,0 % 3 2,01 %2,0 % 2 122,73 %123 % 0 10 3 8,45 %8,5 % 2 10/15
hMltSMlkyI
US
5,92 %5,9 % 3 4,73 %4,7 % 3 164,74 %165 % 0 6 1 17,13 %17 % 3 10/15
pLXWZxsDRNN
DE
10,00 %10 % 3 2,24 %2,2 % 2 22,27 %22 % 2 1 0 37,97 %38 % 3 10/15
Lenzing Lenzing
AT
6,65 %6,7 % 3 2,42 %2,4 % 2 55,37 %55 % 3 1 0 8,58 %8,6 % 2 10/15
iyVYKuECp
US
1,44 %1,4 % 0 1,79 %1,8 % 1 47,01 %47 % 3 10 3 10,01 %10 % 3 10/15
oSNPIyQr
US
7,65 %7,7 % 3 5,60 %5,6 % 3 97,73 %98 % 0 10 3 3,38 %3,4 % 1 10/15
zbNQNuVAkvlD
JP
2,63 %2,6 % 1 2,19 %2,2 % 2 21,29 %21 % 2 10 3 6,96 %7,0 % 2 10/15
QfjRubUO
US
1,41 %1,4 % 0 1,73 %1,7 % 1 35,47 %35 % 3 10 3 11,37 %11 % 3 10/15
KuZgljIZDw
CH
2,01 %2,0 % 1 1,67 %1,7 % 1 53,43 %53 % 3 10 3 5,92 %5,9 % 2 10/15
bnLrTeBtcHl
CH
2,12 %2,1 % 1 1,70 %1,7 % 1 53,43 %53 % 3 10 3 5,92 %5,9 % 2 10/15
EmXKKXDQf
GB
1,18 %1,2 % 0 1,50 %1,5 % 1 46,67 %47 % 3 10 3 12,34 %12 % 3 10/15
JbegvEKi
FI
3,93 %3,9 % 2 3,66 %3,7 % 3 32,67 %33 % 3 2 0 8,25 %8,3 % 2 10/15
cIoYLITZT
FI
3,93 %3,9 % 2 3,66 %3,7 % 3 32,67 %33 % 3 2 0 8,25 %8,3 % 2 10/15
gDIgUTAQ
US
1,09 %1,1 % 0 1,26 %1,3 % 1 37,66 %38 % 3 10 3 11,38 %11 % 3 10/15
NEcIoDCZoL
DE
4,92 %4,9 % 2 2,85 %2,9 % 2 43,48 %43 % 3 2 0 12,99 %13 % 3 10/15
JRAunhOTad
US
1,18 %1,2 % 0 1,25 %1,3 % 1 52,35 %52 % 3 10 3 10,76 %11 % 3 10/15
EmvoKDAmoro
NL
2,31 %2,3 % 1 2,04 %2,0 % 2 47,64 %48 % 3 1 0 12,05 %12 % 3 9/15
XIcGCGIbe
US
0,65 %0,7 % 0 0,82 %0,8 % 0 30,19 %30 % 3 10 3 11,44 %11 % 3 9/15
DRPbEnXGFu
SE
1,71 %1,7 % 0 1,85 %1,9 % 1 44,14 %44 % 3 10 3 6,96 %7,0 % 2 9/15
VOgxZoDP
US
1,71 %1,7 % 0 2,18 %2,2 % 2 35,43 %35 % 3 10 3 1,88 %1,9 % 1 9/15
oZuoklFxxF
CH
2,33 %2,3 % 1 2,31 %2,3 % 2 38,34 %38 % 3 1 0 13,70 %14 % 3 9/15
idzXctIaL
KY
5,28 %5,3 % 3 3,15 %3,2 % 3 30,63 %31 % 3 1 0 -0,15 %-0,2 % 0 9/15
IwOVecFkt
US
8,47 %8,5 % 3 1,52 %1,5 % 1 -59,72 %-60 % 0 10 3 8,58 %8,6 % 2 9/15
czWzCOJRse
JP
0,89 %0,9 % 0 1,08 %1,1 % 1 27,94 %28 % 3 10 3 9,00 %9,0 % 2 9/15
WgtupIJoxZQm
US
1,04 %1,0 % 0 1,72 %1,7 % 1 21,61 %22 % 2 10 3 12,68 %13 % 3 9/15
yROdnAKVdEo
JP
2,07 %2,1 % 1 2,20 %2,2 % 2 52,11 %52 % 3 3 0 16,66 %17 % 3 9/15
ATyoOuOyjz
US
1,40 %1,4 % 0 1,85 %1,9 % 1 34,60 %35 % 3 10 3 6,47 %6,5 % 2 9/15
oDHVmbnwFk
JP
3,11 %3,1 % 1 2,29 %2,3 % 2 32,62 %33 % 3 4 0 17,78 %18 % 3 9/15
xVIREbxuP
US
2,40 %2,4 % 1 1,58 %1,6 % 1 62,60 %63 % 3 10 3 1,03 %1,0 % 1 9/15
LhrWIMuM
CA
6,07 %6,1 % 3 7,20 %7,2 % 3 315,00 %315 % 0 2 0 10,83 %11 % 3 9/15
sHAbJDjTgJw
US
1,92 %1,9 % 0 2,35 %2,4 % 2 47,96 %48 % 3 10 3 1,19 %1,2 % 1 9/15
ervnzSXZxef
JP
3,07 %3,1 % 1 2,83 %2,8 % 2 47,73 %48 % 3 1 0 10,60 %11 % 3 9/15
ckYoQMFyq
DE
2,60 %2,6 % 1 2,00 %2,0 % 2 33,94 %34 % 3 1 0 16,89 %17 % 3 9/15
RkqaDoyOEpKu
DE
3,24 %3,2 % 1 2,19 %2,2 % 2 35,02 %35 % 3 1 0 16,31 %16 % 3 9/15
KBrXekhBU
JP
1,32 %1,3 % 0 1,94 %1,9 % 1 43,45 %43 % 3 10 3 8,45 %8,5 % 2 9/15
frdgOkwGVPfd
US
18,48 %18 % 3 9,62 %9,6 % 3 88,61 %89 % 0 1 0 45,34 %45 % 3 9/15
tmkZVyFkaS
US
2,51 %2,5 % 1 2,62 %2,6 % 2 28,92 %29 % 3 10 3 0,00 %0,0 % 0 9/15
RWCVhmCwo
US
1,90 %1,9 % 0 1,44 %1,4 % 1 48,32 %48 % 3 10 3 9,11 %9,1 % 2 9/15
ivjcufzCJYqJ
US
5,82 %5,8 % 3 2,80 %2,8 % 2 -1104,00 %-1.104 % 0 10 3 0,89 %0,9 % 1 9/15
WjmGBzJr
US
0,93 %0,9 % 0 0,96 %1,0 % 0 25,89 %26 % 3 10 3 14,45 %14 % 3 9/15
AOpfTTZa
CH
5,55 %5,6 % 3 3,17 %3,2 % 3 178,95 %179 % 0 10 3 0,00 %0,0 % 0 9/15
WnwMqpcohC
US
13,70 %14 % 3 2,49 %2,5 % 2 1150,00 %1.150 % 0 10 3 2,11 %2,1 % 1 9/15
Paccar Paccar
US
1,20 %1,2 % 0 1,58 %1,6 % 1 46,11 %46 % 3 10 3 9,30 %9,3 % 2 9/15
kCYmRUsfo
US
1,54 %1,5 % 0 2,13 %2,1 % 2 19,62 %20 % 1 10 3 14,22 %14 % 3 9/15
INqiCYtxwwI
US
1,59 %1,6 % 0 1,99 %2,0 % 1 45,35 %45 % 3 10 3 8,06 %8,1 % 2 9/15
fOqxGZqJilYg
SE
2,21 %2,2 % 1 2,55 %2,6 % 2 44,47 %44 % 3 2 0 11,75 %12 % 3 9/15
PzncAFly
US
6,39 %6,4 % 3 4,24 %4,2 % 3 64,23 %64 % 3 0 0 -0,12 %-0,1 % 0 9/15
isJhJFhs
JP
1,16 %1,2 % 0 0,71 %0,7 % 0 25,73 %26 % 3 10 3 30,61 %31 % 3 9/15
hJhhirFbY
US
0,94 %0,9 % 0 0,84 %0,8 % 0 25,00 %25 % 3 10 3 10,47 %10 % 3 9/15
ClNmwwUH
JP
4,10 %4,1 % 2 2,47 %2,5 % 2 32,04 %32 % 3 1 0 7,53 %7,5 % 2 9/15
eOcbTsapw
NO
0,90 %0,9 % 0 1,31 %1,3 % 1 64,28 %64 % 3 10 3 9,78 %9,8 % 2 9/15
JttkLsZeL
IE
1,53 %1,5 % 0 1,75 %1,8 % 1 43,22 %43 % 3 10 3 9,53 %9,5 % 2 9/15
XnpovsoMYP
US
4,25 %4,3 % 2 2,47 %2,5 % 2 785,80 %786 % 0 10 3 9,92 %9,9 % 2 9/15
iNMjQpmQkRdF
US
3,36 %3,4 % 1 2,32 %2,3 % 2 780,00 %780 % 0 10 3 21,42 %21 % 3 9/15
nmyqUOXfmzi
US
5,41 %5,4 % 3 5,27 %5,3 % 3 225,59 %226 % 0 5 1 7,21 %7,2 % 2 9/15
EzYeOmlI
DE
7,89 %7,9 % 3 2,53 %2,5 % 2 25,50 %26 % 3 3 0 -6,36 %-6,4 % 0 8/15
UGoYkayMNTxz
US
0,81 %0,8 % 0 1,25 %1,3 % 1 21,39 %21 % 2 10 3 5,29 %5,3 % 2 8/15
HRVlynhxk
JP
3,34 %3,3 % 1 3,21 %3,2 % 3 58,24 %58 % 3 1 0 1,09 %1,1 % 1 8/15
eKSqoMIA
US
6,16 %6,2 % 3 3,62 %3,6 % 3 408,10 %408 % 0 5 1 3,86 %3,9 % 1 8/15
XKoiNhdgug
US
1,46 %1,5 % 0 1,25 %1,3 % 1 30,62 %31 % 3 10 3 3,08 %3,1 % 1 8/15
jPOWezqy
CH
1,79 %1,8 % 0 2,42 %2,4 % 2 89,32 %89 % 0 10 3 17,78 %18 % 3 8/15
bhJopssjiz
BM
4,40 %4,4 % 2 5,76 %5,8 % 3 66,41 %66 % 3 0 0 -13,82 %-14 % 0 8/15
bJWHXuwJCZMz
BR
11,35 %11 % 3 3,62 %3,6 % 3 24,48 %24 % 2 2 0 - 0 8/15
dETxBhUCGj
US
9,43 %9,4 % 3 7,26 %7,3 % 3 -961,04 %-961 % 0 5 1 1,54 %1,5 % 1 8/15
KyrMnQeLrege
US
2,93 %2,9 % 1 3,20 %3,2 % 3 -957,14 %-957 % 0 10 3 3,86 %3,9 % 1 8/15
wQvBMehZ
CH
1,19 %1,2 % 0 1,20 %1,2 % 1 32,10 %32 % 3 7 1 14,14 %14 % 3 8/15
lACSUjpaU
JP
8,12 %8,1 % 3 2,93 %2,9 % 2 142,97 %143 % 0 1 0 36,08 %36 % 3 8/15
KjYMDNYVrUy
MH
36,62 %37 % 3 8,43 %8,4 % 3 137,75 %138 % 0 9 2 0,00 %0,0 % 0 8/15
zLpwhBAjBdel
JP
2,23 %2,2 % 1 1,94 %1,9 % 1 31,91 %32 % 3 6 1 6,76 %6,8 % 2 8/15
mkCiYsBzGIw
US
0,87 %0,9 % 0 1,16 %1,2 % 1 29,07 %29 % 3 10 3 2,60 %2,6 % 1 8/15
flkNqxiO
GB
3,57 %3,6 % 2 5,29 %5,3 % 3 41,25 %41 % 3 0 0 -7,31 %-7,3 % 0 8/15
ZufCCeKH
JP
5,88 %5,9 % 3 2,39 %2,4 % 2 95,65 %96 % 0 2 0 28,88 %29 % 3 8/15
cbXExxPooHO
JP
3,52 %3,5 % 2 2,74 %2,7 % 2 47,12 %47 % 3 3 0 2,53 %2,5 % 1 8/15
qBAeupTQRDc
US
1,18 %1,2 % 0 2,50 %2,5 % 2 16,62 %17 % 1 10 3 5,85 %5,9 % 2 8/15
rcNGFnbrBE
DE
2,01 %2,0 % 1 1,01 %1,0 % 1 65,22 %65 % 3 1 0 20,11 %20 % 3 8/15
Siemens Siemens
DE
2,78 %2,8 % 1 3,56 %3,6 % 3 61,34 %61 % 3 1 0 4,19 %4,2 % 1 8/15
AINsqKWjay
SE
7,59 %7,6 % 3 2,13 %2,1 % 2 35,52 %36 % 3 1 0 - 0 8/15
owbJvNyKHkMs
US
1,12 %1,1 % 0 2,16 %2,2 % 2 8,70 %8,7 % 0 10 3 17,01 %17 % 3 8/15
oBmjtjOD
CA
6,34 %6,3 % 3 4,75 %4,8 % 3 90,13 %90 % 0 0 0 7,04 %7,0 % 2 8/15
zxDSMbjTCW
JP
4,22 %4,2 % 2 2,40 %2,4 % 2 75,86 %76 % 2 1 0 9,46 %9,5 % 2 8/15
xBikmxiMWGQm
US
1,51 %1,5 % 0 1,29 %1,3 % 1 35,06 %35 % 3 10 3 3,86 %3,9 % 1 8/15
nLEHtxyuChA
JP
2,07 %2,1 % 1 1,50 %1,5 % 1 33,41 %33 % 3 1 0 30,60 %31 % 3 8/15
wLGpjGVHlYAt
US
10,41 %10 % 3 10,27 %10 % 3 -88,11 %-88 % 0 9 2 0,00 %0,0 % 0 8/15
voestalpine voestalpine
AT
3,95 %4,0 % 2 2,97 %3,0 % 2 30,25 %30 % 3 2 0 1,76 %1,8 % 1 8/15
DYhOkOIJTurz
SE
3,21 %3,2 % 1 3,02 %3,0 % 3 83,05 %83 % 1 2 0 18,57 %19 % 3 8/15
SraVFMrHYe
DE
7,67 %7,7 % 3 4,00 %4,0 % 3 118,52 %119 % 0 2 0 6,97 %7,0 % 2 8/15
MqKDHMoCJyQ
US
2,01 %2,0 % 1 2,05 %2,1 % 2 13,96 %14 % 0 10 3 6,96 %7,0 % 2 8/15
ihPWyWCXIG
SE
1,86 %1,9 % 0 2,20 %2,2 % 2 34,92 %35 % 3 2 0 7,14 %7,1 % 2 7/15
QhFEGsVBXHFL
US
1,88 %1,9 % 0 1,74 %1,7 % 1 17,50 %18 % 1 10 3 6,96 %7,0 % 2 7/15
nIAaMQTdag
US
0,61 %0,6 % 0 0,67 %0,7 % 0 17,67 %18 % 1 10 3 19,57 %20 % 3 7/15
Andritz Andritz
AT
3,04 %3,0 % 1 2,71 %2,7 % 2 47,51 %48 % 3 2 0 1,92 %1,9 % 1 7/15
xmcDdnhF
US
1,15 %1,2 % 0 0,89 %0,9 % 0 34,91 %35 % 3 10 3 4,14 %4,1 % 1 7/15
eteqhouVqbyA
US
0,68 %0,7 % 0 0,55 %0,6 % 0 32,73 %33 % 3 6 1 53,85 %54 % 3 7/15
ykYbQcIgaJF
US
0,97 %1,0 % 0 1,12 %1,1 % 1 34,10 %34 % 3 8 2 4,94 %4,9 % 1 7/15
qIEuPyhykxy
US
0,68 %0,7 % 0 1,11 %1,1 % 1 20,20 %20 % 2 9 2 5,15 %5,2 % 2 7/15
mSlOTvQsX
BE
4,71 %4,7 % 2 4,62 %4,6 % 3 108,26 %108 % 0 7 1 2,83 %2,8 % 1 7/15
DSQTnzylvP
DE
2,18 %2,2 % 1 2,37 %2,4 % 2 201,55 %202 % 0 10 3 2,38 %2,4 % 1 7/15
AsiIxHUJeNNW
US
3,74 %3,7 % 2 1,95 %2,0 % 1 84,51 %85 % 1 9 2 4,66 %4,7 % 1 7/15
KMExoyuG
DE
0,37 %0,4 % 0 0,34 %0,3 % 0 66,26 %66 % 3 10 3 2,26 %2,3 % 1 7/15
fofzLIcOPVtR
JP
1,81 %1,8 % 0 1,97 %2,0 % 1 26,78 %27 % 3 3 0 14,00 %14 % 3 7/15
DeSuwhcguiZJ
JP
1,43 %1,4 % 0 1,98 %2,0 % 1 42,27 %42 % 3 10 3 0,00 %0,0 % 0 7/15
Honeywell International Honeywell International
US
1,90 %1,9 % 0 2,09 %2,1 % 2 50,74 %51 % 3 0 0 6,35 %6,4 % 2 7/15
zMjqzRudFx
US
4,05 %4,1 % 2 1,92 %1,9 % 1 -64,27 %-64 % 0 10 3 1,41 %1,4 % 1 7/15
aBFOPZegs
SE
0,98 %1,0 % 0 1,46 %1,5 % 1 28,37 %28 % 3 2 0 16,61 %17 % 3 7/15
HwSSvsPCkx
SE
1,48 %1,5 % 0 1,93 %1,9 % 1 32,13 %32 % 3 2 0 10,53 %11 % 3 7/15
DOStpJZyB
DE
4,13 %4,1 % 2 1,21 %1,2 % 1 19,56 %20 % 1 2 0 13,56 %14 % 3 7/15
EwhnWSmnEWb
DE
1,40 %1,4 % 0 0,72 %0,7 % 0 39,71 %40 % 3 6 1 19,14 %19 % 3 7/15
IuhUzgYXp
FI
2,32 %2,3 % 1 3,04 %3,0 % 3 60,00 %60 % 3 3 0 - 0 7/15
zzsiTqfdlrab
JP
4,27 %4,3 % 2 2,68 %2,7 % 2 71,52 %72 % 3 3 0 -7,79 %-7,8 % 0 7/15
xtQXHcTyU
US
1,31 %1,3 % 0 1,23 %1,2 % 1 18,22 %18 % 1 8 2 12,27 %12 % 3 7/15
AjEBwfXEYzj
JP
8,62 %8,6 % 3 1,15 %1,2 % 1 39,29 %39 % 3 1 0 - 0 7/15
NmoJenPxf
AT
2,85 %2,9 % 1 1,72 %1,7 % 1 27,26 %27 % 3 2 0 6,20 %6,2 % 2 7/15
jivIhclwvnU
CA
5,45 %5,5 % 3 5,23 %5,2 % 3 191,03 %191 % 0 0 0 4,40 %4,4 % 1 7/15
yqWVLRFrrEl
KR
3,18 %3,2 % 1 4,25 %4,3 % 3 21,97 %22 % 2 0 0 4,56 %4,6 % 1 7/15
WkZITPSFXDD
US
2,15 %2,2 % 1 2,35 %2,4 % 2 174,42 %174 % 0 10 3 4,76 %4,8 % 1 7/15
xVThsIyrJpzn
US
0,57 %0,6 % 0 0,58 %0,6 % 0 17,47 %17 % 1 10 3 11,69 %12 % 3 7/15
TGJabWAVixt
LU
2,53 %2,5 % 1 2,38 %2,4 % 2 45,85 %46 % 3 2 0 1,88 %1,9 % 1 7/15
gudDQrrAd
US
1,06 %1,1 % 0 1,05 %1,1 % 1 10,00 %10 % 0 10 3 24,31 %24 % 3 7/15
btHloaHpK
CH
1,92 %1,9 % 0 1,45 %1,5 % 1 65,48 %65 % 3 6 1 6,58 %6,6 % 2 7/15
foonCfuE
US
0,58 %0,6 % 0 0,50 %0,5 % 0 20,66 %21 % 2 10 3 6,40 %6,4 % 2 7/15
EKdUThKaHwcl
US
0,74 %0,7 % 0 0,95 %1,0 % 0 23,39 %23 % 2 10 3 9,11 %9,1 % 2 7/15
TVLvZfaikn
JP
1,07 %1,1 % 0 1,13 %1,1 % 1 45,95 %46 % 3 1 0 21,06 %21 % 3 7/15
AyZOQvjVNOa
DE
0,52 %0,5 % 0 1,14 %1,1 % 1 17,86 %18 % 1 10 3 4,56 %4,6 % 1 6/15
cLeuKCCWl
FR
0,92 %0,9 % 0 2,30 %2,3 % 2 41,32 %41 % 3 2 0 1,52 %1,5 % 1 6/15
eBVDcIxvQyp
US
2,30 %2,3 % 1 1,91 %1,9 % 1 -13,90 %-14 % 0 10 3 4,46 %4,5 % 1 6/15
vsrqREsUn
SE
3,30 %3,3 % 1 2,99 %3,0 % 2 89,96 %90 % 0 10 3 0,00 %0,0 % 0 6/15
GXXVlNcyo
CH
3,01 %3,0 % 1 2,95 %3,0 % 2 57,75 %58 % 3 0 0 -3,86 %-3,9 % 0 6/15
AISWDWYUhXcJ
US
6,44 %6,4 % 3 6,13 %6,1 % 3 97,23 %97 % 0 1 0 -5,43 %-5,4 % 0 6/15
fHwsobxDKgjt
US
8,26 %8,3 % 3 3,49 %3,5 % 3 -106,54 %-107 % 0 1 0 - 0 6/15
ogYubdCusLRm
JP
2,18 %2,2 % 1 1,95 %2,0 % 1 64,18 %64 % 3 2 0 4,63 %4,6 % 1 6/15
OCodcGSZUtZa
US
5,06 %5,1 % 3 6,65 %6,7 % 3 -65,63 %-66 % 0 1 0 -25,72 %-26 % 0 6/15
TozKfZRpWWX
VG
7,39 %7,4 % 3 6,71 %6,7 % 3 252,94 %253 % 0 0 0 -8,84 %-8,8 % 0 6/15
VtpSthWqoAFy
US
7,10 %7,1 % 3 7,52 %7,5 % 3 100,61 %101 % 0 1 0 -10,98 %-11 % 0 6/15
otLeMZcp
IT
0,58 %0,6 % 0 0,88 %0,9 % 0 15,37 %15 % 1 10 3 6,96 %7,0 % 2 6/15
LwhrQFdYI
DE
1,91 %1,9 % 0 1,79 %1,8 % 1 27,27 %27 % 3 1 0 9,10 %9,1 % 2 6/15
BvtkWvGyLD
DE
6,64 %6,6 % 3 9,76 %9,8 % 3 93,54 %94 % 0 0 0 -12,94 %-13 % 0 6/15
zmxKrdVFoa
US
2,90 %2,9 % 1 2,15 %2,2 % 2 104,35 %104 % 0 10 3 0,00 %0,0 % 0 6/15
GYVazXXHp
US
2,39 %2,4 % 1 2,71 %2,7 % 2 52,07 %52 % 3 1 0 -8,59 %-8,6 % 0 6/15
SPdfrMDC
DE
3,80 %3,8 % 2 1,94 %1,9 % 1 39,52 %40 % 3 2 0 -4,62 %-4,6 % 0 6/15
HQSrkkiJU
US
0,84 %0,8 % 0 0,52 %0,5 % 0 2,31 %2,3 % 0 10 3 35,10 %35 % 3 6/15
tRtApCuTN
US
6,51 %6,5 % 3 6,23 %6,2 % 3 -476,19 %-476 % 0 1 0 -15,65 %-16 % 0 6/15
gPCDlzkie
US
5,35 %5,4 % 3 3,90 %3,9 % 3 -370,37 %-370 % 0 0 0 -21,37 %-21 % 0 6/15
JbFkyabTZwgE
GB
1,99 %2,0 % 0 2,31 %2,3 % 2 63,00 %63 % 3 0 0 4,65 %4,7 % 1 6/15
RnIMPOIbcyyE
US
0,61 %0,6 % 0 0,76 %0,8 % 0 11,76 %12 % 0 10 3 14,87 %15 % 3 6/15
cKaNmkIVcG
US
0,00 %0,0 % 0 7,56 %7,6 % 3 57,35 %57 % 3 0 0 -100,00 %-100 % 0 6/15
fUVtnPuyV
HK
3,61 %3,6 % 2 3,64 %3,6 % 3 368,69 %369 % 0 1 0 4,36 %4,4 % 1 6/15
bfTReeoxJ
IT
2,35 %2,4 % 1 2,68 %2,7 % 2 76,05 %76 % 2 2 0 0,34 %0,3 % 1 6/15
GpFrhmkPWIbO
US
1,05 %1,1 % 0 0,93 %0,9 % 0 26,33 %26 % 3 2 0 10,20 %10 % 3 6/15
YvCZeqIi
JP
2,03 %2,0 % 1 1,66 %1,7 % 1 30,63 %31 % 3 1 0 2,71 %2,7 % 1 6/15
crlwjeFHNM
US
0,00 %0,0 % 0 3,67 %3,7 % 3 29,67 %30 % 3 0 0 -100,00 %-100 % 0 6/15
IqJWIRJn
US
12,97 %13 % 3 9,06 %9,1 % 3 969,26 %969 % 0 1 0 -18,30 %-18 % 0 6/15
FruBsDURFnX
DE
1,05 %1,1 % 0 3,40 %3,4 % 3 52,48 %52 % 3 0 0 -14,40 %-14 % 0 6/15
gBWtvZdLA
US
6,43 %6,4 % 3 4,59 %4,6 % 3 106,54 %107 % 0 1 0 -1,98 %-2,0 % 0 6/15
vPEzPRMNAyXE
US
0,47 %0,5 % 0 0,52 %0,5 % 0 85,38 %85 % 0 8 2 13,66 %14 % 3 5/15
JiwxzjNTcpPb
US
0,00 %0,0 % 0 2,58 %2,6 % 2 30,71 %31 % 3 0 0 - 0 5/15
ljHHGUcuS
US
0,36 %0,4 % 0 0,49 %0,5 % 0 9,20 %9,2 % 0 10 3 9,24 %9,2 % 2 5/15
QzxgaqbCFEKe
US
9,08 %9,1 % 3 2,26 %2,3 % 2 -890,27 %-890 % 0 0 0 - 0 5/15
yzySqpJqIML
SE
1,53 %1,5 % 0 1,93 %1,9 % 1 27,68 %28 % 3 2 0 2,25 %2,3 % 1 5/15
WPMxRiynUAbf
SE
1,53 %1,5 % 0 1,93 %1,9 % 1 27,68 %28 % 3 2 0 2,25 %2,3 % 1 5/15
xBNfjGhZp
NL
1,73 %1,7 % 0 1,71 %1,7 % 1 17,05 %17 % 1 2 0 20,42 %20 % 3 5/15
pNFIIrxFz
US
0,67 %0,7 % 0 0,52 %0,5 % 0 18,37 %18 % 1 8 2 8,45 %8,5 % 2 5/15
DQGcIXiiG
US
3,90 %3,9 % 2 7,80 %7,8 % 3 -547,93 %-548 % 0 1 0 -12,07 %-12 % 0 5/15
pDppEzeijr
DE
3,11 %3,1 % 1 1,33 %1,3 % 1 -107,14 %-107 % 0 1 0 16,47 %16 % 3 5/15
rXovarIzA
DE
2,43 %2,4 % 1 1,90 %1,9 % 1 56,28 %56 % 3 1 0 0,00 %0,0 % 0 5/15
GXdnkHRziFaF
DE
1,43 %1,4 % 0 2,39 %2,4 % 2 57,97 %58 % 3 1 0 -13,79 %-14 % 0 5/15
PEGJyukH
DE
3,67 %3,7 % 2 4,46 %4,5 % 3 149,57 %150 % 0 0 0 -11,81 %-12 % 0 5/15
ldLlZtAfRdJq
US
0,31 %0,3 % 0 2,60 %2,6 % 2 38,20 %38 % 3 3 0 -45,18 %-45 % 0 5/15
tULAisLoG
US
1,54 %1,5 % 0 2,30 %2,3 % 2 113,30 %113 % 0 10 3 0,00 %0,0 % 0 5/15
YSPgnHCCq
SE
1,73 %1,7 % 0 2,48 %2,5 % 2 24,91 %25 % 2 2 0 4,90 %4,9 % 1 5/15
BEoYXjSag
US
0,52 %0,5 % 0 0,90 %0,9 % 0 17,43 %17 % 1 10 3 4,36 %4,4 % 1 5/15
BLaogQdHWoyk
JP
1,95 %2,0 % 0 2,26 %2,3 % 2 45,23 %45 % 3 1 0 -3,58 %-3,6 % 0 5/15
NtfFFbDmeJ
CA
1,67 %1,7 % 0 1,23 %1,2 % 1 8,80 %8,8 % 0 6 1 31,96 %32 % 3 5/15
CYXowroCCh
GB
2,27 %2,3 % 1 3,38 %3,4 % 3 81,38 %81 % 1 2 0 -1,75 %-1,8 % 0 5/15
maYmLDJf
DE
1,97 %2,0 % 0 2,38 %2,4 % 2 50,00 %50 % 3 1 0 -1,50 %-1,5 % 0 5/15
aJAdyXITJU
US
0,57 %0,6 % 0 1,35 %1,4 % 1 64,50 %65 % 3 1 0 -11,91 %-12 % 0 4/15
wFwRVqTioF
US
3,40 %3,4 % 1 4,78 %4,8 % 3 -60,99 %-61 % 0 1 0 -15,10 %-15 % 0 4/15
JyyYvuoFjFC
US
0,54 %0,5 % 0 0,85 %0,9 % 0 19,49 %19 % 1 10 3 0,00 %0,0 % 0 4/15
RxDEITDD
DE
4,25 %4,3 % 2 2,95 %3,0 % 2 85,21 %85 % 0 2 0 -4,90 %-4,9 % 0 4/15
GKeAqILi
JP
1,69 %1,7 % 0 1,80 %1,8 % 1 71,29 %71 % 3 1 0 -1,16 %-1,2 % 0 4/15
gBAQrujAUPVQ
DE
3,06 %3,1 % 1 0,73 %0,7 % 0 48,91 %49 % 3 1 0 - 0 4/15
HzQcBYTou
JP
5,76 %5,8 % 3 1,87 %1,9 % 1 136,09 %136 % 0 2 0 - 0 4/15
bLRcJdPmy
GB
3,09 %3,1 % 1 2,39 %2,4 % 2 81,85 %82 % 1 1 0 -7,79 %-7,8 % 0 4/15
kuMzmBZTfi
JP
1,76 %1,8 % 0 1,60 %1,6 % 1 33,02 %33 % 3 1 0 0,00 %0,0 % 0 4/15
GBfrHbRCYb
US
1,25 %1,3 % 0 0,90 %0,9 % 0 109,04 %109 % 0 6 1 14,50 %15 % 3 4/15
HWntSlLvaAF
US
0,00 %0,0 % 0 1,12 %1,1 % 1 37,20 %37 % 3 0 0 -100,00 %-100 % 0 4/15
rFfTvvRw
US
1,68 %1,7 % 0 1,74 %1,7 % 1 30,68 %31 % 3 4 0 -1,78 %-1,8 % 0 4/15
ZiBlcvmvjQv
KR
1,73 %1,7 % 0 3,36 %3,4 % 3 19,64 %20 % 1 0 0 -15,89 %-16 % 0 4/15
LJLYoIQxoE
DE
1,21 %1,2 % 0 1,56 %1,6 % 1 61,96 %62 % 3 1 0 -1,11 %-1,1 % 0 4/15
SToJvyYI
US
4,05 %4,1 % 2 1,47 %1,5 % 1 200,81 %201 % 0 5 1 - 0 4/15
KqILxhZX
CH
2,49 %2,5 % 1 0,69 %0,7 % 0 73,93 %74 % 3 1 0 - 0 4/15
GszQzXQcOqV
FI
2,72 %2,7 % 1 3,35 %3,4 % 3 98,92 %99 % 0 1 0 -11,15 %-11 % 0 4/15
xGQnLrcYkc
US
0,69 %0,7 % 0 0,70 %0,7 % 0 20,08 %20 % 2 2 0 8,73 %8,7 % 2 4/15
itiuMcIMBA
SE
1,06 %1,1 % 0 0,77 %0,8 % 0 46,88 %47 % 3 0 0 - 0 3/15
cyFLRIVlY
ES
0,00 %0,0 % 0 3,19 %3,2 % 3 -12,21 %-12 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 3/15
QsWaAhGm
US
0,16 %0,2 % 0 0,17 %0,2 % 0 13,33 %13 % 0 10 3 0,00 %0,0 % 0 3/15
JCWBLggUe
SE
1,43 %1,4 % 0 0,77 %0,8 % 0 51,91 %52 % 3 4 0 - 0 3/15
PUTwajTogABN
JP
1,77 %1,8 % 0 1,32 %1,3 % 1 20,62 %21 % 2 1 0 - 0 3/15
tRbOYNsC
US
8,75 %8,8 % 3 0,24 %0,2 % 0 -4,71 %-4,7 % 0 1 0 - 0 3/15
nZaRNrEeF
US
0,37 %0,4 % 0 0,48 %0,5 % 0 10,80 %11 % 0 10 3 0,00 %0,0 % 0 3/15
ARoWDJlLSMv
US
0,61 %0,6 % 0 10,08 %10 % 3 -30,41 %-30 % 0 1 0 -60,19 %-60 % 0 3/15
UDXwnkWxGFbh
US
0,00 %0,0 % 0 8,90 %8,9 % 3 -16,49 %-16 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 3/15
dDGmTIwz
US
3,93 %3,9 % 2 1,19 %1,2 % 1 183,82 %184 % 0 2 0 0,00 %0,0 % 0 3/15
qdaSLDeNXuf
US
0,00 %0,0 % 0 0,00 %0,0 % 0 29,15 %29 % 3 0 0 - 0 3/15
JOrtNJWPLOA
SE
1,54 %1,5 % 0 4,85 %4,9 % 3 10,19 %10 % 0 1 0 -17,72 %-18 % 0 3/15
QgQsOxhRLqQH
ES
0,00 %0,0 % 0 3,14 %3,1 % 3 0,00 %0,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 3/15
YalIWdMyw
US
0,11 %0,1 % 0 0,17 %0,2 % 0 2,77 %2,8 % 0 10 3 0,00 %0,0 % 0 3/15
GNtoVnKgYij
US
1,28 %1,3 % 0 1,26 %1,3 % 1 -480,00 %-480 % 0 7 1 4,65 %4,7 % 1 3/15
bZzJUOsEVD
CA
0,71 %0,7 % 0 0,76 %0,8 % 0 5,25 %5,3 % 0 4 0 23,51 %24 % 3 3/15
UNxyWEso
DE
0,50 %0,5 % 0 3,25 %3,3 % 3 120,41 %120 % 0 0 0 -34,56 %-35 % 0 3/15
xJYlONzDR
US
0,83 %0,8 % 0 0,38 %0,4 % 0 24,20 %24 % 2 4 0 - 0 2/15
CuEWaAkE
US
0,00 %0,0 % 0 2,25 %2,3 % 2 5,43 %5,4 % 0 0 0 - 0 2/15
GqSlxsqY
DE
1,54 %1,5 % 0 1,10 %1,1 % 1 19,42 %19 % 1 2 0 0,00 %0,0 % 0 2/15
lJRKuVbGs
US
4,77 %4,8 % 2 0,73 %0,7 % 0 - 0 2 0 - 0 2/15
EjFCLAAhpLK
US
3,35 %3,4 % 1 1,45 %1,5 % 1 -300,00 %-300 % 0 0 0 -1,73 %-1,7 % 0 2/15
bWWwKdhaSe
JP
1,89 %1,9 % 0 2,30 %2,3 % 2 -39,68 %-40 % 0 0 0 -17,40 %-17 % 0 2/15
YHVyeSPQlFp
US
1,31 %1,3 % 0 1,08 %1,1 % 1 9,75 %9,8 % 0 5 1 - 0 2/15
wPCkrWOuRxBj
DE
0,00 %0,0 % 0 0,23 %0,2 % 0 21,71 %22 % 2 0 0 - 0 2/15
RXbqtugk
US
1,13 %1,1 % 0 2,47 %2,5 % 2 -52,46 %-52 % 0 1 0 -20,13 %-20 % 0 2/15
uPTvJPoju
DE
2,44 %2,4 % 1 1,94 %1,9 % 1 -33,22 %-33 % 0 2 0 - 0 2/15
lhNiXeXsGM
DE
0,00 %0,0 % 0 2,04 %2,0 % 2 0,00 %0,0 % 0 0 0 - 0 2/15
xLrPJOeYNxK
GB
1,30 %1,3 % 0 2,43 %2,4 % 2 -50,90 %-51 % 0 1 0 -11,56 %-12 % 0 2/15
uFNNNAUknu
US
0,00 %0,0 % 0 1,24 %1,2 % 1 0,00 %0,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 1/15
mBfLMiSgxIH
LU
1,18 %1,2 % 0 1,14 %1,1 % 1 6,49 %6,5 % 0 2 0 - 0 1/15
tfGuXIYFPD
US
0,35 %0,4 % 0 0,18 %0,2 % 0 10,14 %10 % 0 5 1 - 0 1/15
XFKGvkGGw
US
0,00 %0,0 % 0 1,43 %1,4 % 1 0,00 %0,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 1/15
ObDEnIbiwKT
NL
0,16 %0,2 % 0 1,66 %1,7 % 1 720,00 %720 % 0 1 0 -55,13 %-55 % 0 1/15
OUUTeeKObG
US
0,00 %0,0 % 0 1,14 %1,1 % 1 0,00 %0,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 1/15
QLsUSLxjJd
US
1,17 %1,2 % 0 1,55 %1,6 % 1 4875,00 %4.875 % 0 1 0 -7,79 %-7,8 % 0 1/15
uHiZWcSeCh
DE
0,00 %0,0 % 0 1,06 %1,1 % 1 260,27 %260 % 0 0 0 - 0 1/15
pgIRSJZXis
DE
1,35 %1,4 % 0 1,64 %1,6 % 1 98,22 %98 % 0 1 0 -2,02 %-2,0 % 0 1/15
LBAKjFtzHE
RU
0,00 %0,0 % 0 1,29 %1,3 % 1 0,00 %0,0 % 0 0 0 - 0 1/15
cAtlHdWWtkY
JP
0,00 %0,0 % 0 1,02 %1,0 % 1 0,00 %0,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 1/15
PlqBpcBAjHr
US
0,60 %0,6 % 0 1,43 %1,4 % 1 -1,51 %-1,5 % 0 1 0 0,00 %0,0 % 0 1/15
IwMdIOxBjze
US
0,00 %0,0 % 0 1,43 %1,4 % 1 0,00 %0,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 1/15
BMvhkNPOIV
US
0,42 %0,4 % 0 1,40 %1,4 % 1 100,00 %100 % 0 1 0 -20,92 %-21 % 0 1/15
Schoeller Bleckmann Schoeller Bleckmann
AT
1,15 %1,2 % 0 1,03 %1,0 % 1 98,48 %98 % 0 1 0 - 0 1/15
OKWkLNcP
US
0,00 %0,0 % 0 1,34 %1,3 % 1 -13,44 %-13 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 1/15
EGCTMIUiKzMG
IL
0,00 %0,0 % 0 1,77 %1,8 % 1 0,00 %0,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 1/15
AwyKJNqiP
DE
0,00 %0,0 % 0 1,13 %1,1 % 1 0,00 %0,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 1/15
edOALvWq
LU
1,25 %1,3 % 0 0,94 %0,9 % 0 7,00 %7,0 % 0 2 0 - 0 0/15
UIWZvkMcKCyC
IT
1,42 %1,4 % 0 0,14 %0,1 % 0 - 0 1 0 - 0 0/15
qOZkbvXZbUQ
US
0,00 %0,0 % 0 0,63 %0,6 % 0 0,00 %0,0 % 0 0 0 - 0 0/15
tIXlGeOY
DE
0,73 %0,7 % 0 0,16 %0,2 % 0 -11,36 %-11 % 0 1 0 - 0 0/15
HcScjeUf
US
1,45 %1,5 % 0 0,36 %0,4 % 0 12,04 %12 % 0 3 0 - 0 0/15
nEkuKejOEjd
US
0,91 %0,9 % 0 0,27 %0,3 % 0 -4,66 %-4,7 % 0 2 0 - 0 0/15
XoeyqCKxSMh
US
0,00 %0,0 % 0 0,19 %0,2 % 0 0,00 %0,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 0/15
ktPBLvwgczZY
GR
0,00 %0,0 % 0 0,52 %0,5 % 0 3,01 %3,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 0/15
afFrXgojQJRA
US
0,00 %0,0 % 0 0,46 %0,5 % 0 0,00 %0,0 % 0 0 0 - 0 0/15
YwikHFFyDl
US
0,00 %0,0 % 0 0,61 %0,6 % 0 0,00 %0,0 % 0 0 0 - 0 0/15
ZYPzJjbaWpLM
DE
0,98 %1,0 % 0 0,06 %0,1 % 0 0,00 %0,0 % 0 1 0 - 0 0/15
kqYBcdVN
KR
0,00 %0,0 % 0 0,58 %0,6 % 0 0,00 %0,0 % 0 0 0 - 0 0/15
qideuCLiVv
IE
0,14 %0,1 % 0 0,03 %0,0 % 0 1,12 %1,1 % 0 2 0 - 0 0/15
YtDxlEWZ
DE
0,00 %0,0 % 0 0,63 %0,6 % 0 0,00 %0,0 % 0 0 0 - 0 0/15
ZmBGriRJc
US
0,00 %0,0 % 0 0,24 %0,2 % 0 0,00 %0,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 0/15
Rvafjuttqfzk
US
0,33 %0,3 % 0 0,31 %0,3 % 0 -35,71 %-36 % 0 1 0 - 0 0/15
jXCTaSrIr
US
0,00 %0,0 % 0 0,40 %0,4 % 0 -3,97 %-4,0 % 0 0 0 - 0 0/15
jYycAOiAX
US
0,00 %0,0 % 0 0,19 %0,2 % 0 0,00 %0,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 0/15
OWzoKCuj
US
0,00 %0,0 % 0 0,00 %0,0 % 0 0,00 %0,0 % 0 0 0 - 0 0/15
zocfQjFqhTKq
US
0,73 %0,7 % 0 0,15 %0,2 % 0 9,77 %9,8 % 0 2 0 - 0 0/15
ZfDnFMEPtMd
US
1,42 %1,4 % 0 0,56 %0,6 % 0 2,06 %2,1 % 0 2 0 - 0 0/15
eMxPxKklO
US
0,00 %0,0 % 0 0,36 %0,4 % 0 0,00 %0,0 % 0 0 0 - 0 0/15
OGRTcVAGmVj
US
0,00 %0,0 % 0 0,48 %0,5 % 0 0,00 %0,0 % 0 0 0 - 0 0/15
vxliPLsKaP
BR
0,00 %0,0 % 0 0,83 %0,8 % 0 -12,51 %-13 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 0/15
ctGvjzWnKK
GB
0,00 %0,0 % 0 0,51 %0,5 % 0 -3,68 %-3,7 % 0 0 0 - 0 0/15
ssKquPMqtqm
DE
0,00 %0,0 % 0 0,41 %0,4 % 0 0,00 %0,0 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 0/15
jEhHKzXWBJeA
US
0,00 %0,0 % 0 0,48 %0,5 % 0 0,00 %0,0 % 0 0 0 - 0 0/15
TQhDpPIrbtW
US
0,00 %0,0 % 0 0,15 %0,2 % 0 -2,40 %-2,4 % 0 0 0 -100,00 %-100 % 0 0/15
hSSxlpyBrRfg
US
0,54 %0,5 % 0 0,08 %0,1 % 0 2,42 %2,4 % 0 2 0 - 0 0/15
duNcIGXAhUs
US
0,00 %0,0 % 0 0,74 %0,7 % 0 0,00 %0,0 % 0 0 0 - 0 0/15
AAjfdLJoYP
US
0,68 %0,7 % 0 0,77 %0,8 % 0 6,06 %6,1 % 0 2 0 0,00 %0,0 % 0 0/15
Aktien vergleichen