SDAX

Der SDAX (Small-Cap-DAX) ist ein deutscher Aktienindex. Er besteht aus den 50 Unternehmen, die den im MDAX enthaltenden Werten hinsichtlich Grösse folgen und nicht im TecDAX gelistet sind.
SDAX auf: Finanzen.net | Index Übersicht

High-Growth-Investing-Analyse

Aktualisiert am: Fr, 19.07.2019
Sie benötigen eine Premium-Mitgliedschaft für die High-Growth-Investing-Strategie, um die High-Growth-Investing-Analysen für Aktien aus dem Index SDAX anzuschauen. Mehr erfahren
Aktie Land EV/Sales Gross Margin Rule of 40 Ums.wachstum Versch.grad PEG HGI-Score
kmZMkihY
DE
4,35 55,79 % 53,79 % 33,64 % 0,04 N/A 11
CqKvFulO
NL
0,78 15,95 % 59,02 % 66,35 % 0,44 N/A 11
ejqNLrQIDbZX
DE
0,86 62,19 % 35,74 % 41,05 % 0,00 N/A 10
tIXlGeOY
DE
0,55 12,30 % 35,71 % 32,18 % 0,12 0,60 9
rTLQUjmp
DE
7,89 N/A 52,08 % 22,76 % 0,12 49,74 9
aTVJqyKKJhb
DE
1,21 67,00 % N/A 0,02 N/A 8
NweMSLOAgW
DE
2,81 45,65 % 41,29 % 29,09 % 0,15 1,27 8
OCLlZJfwRl
DE
5,71 21,18 % 42,57 % 37,16 % 0,64 1,90 8
RHzEImer
DE
4,79 72,16 % -30,61 % 0,67 % 0,27 N/A 8
BCbnjbJL
DE
20,85 71,85 % 68,68 % 18,26 % 0,73 1,77 7
lkpMwxJKy
DE
0,81 35,88 % 11,95 % 3,33 % 0,49 0,18 7
nDdLUcJs
DE
2,25 42,71 % 18,82 % 15,01 % 0,00 0,13 7
grPWIhxg
DE
1,67 36,63 % 44,47 % -14,86 % 0,03 N/A 7
UefOJXnwyAs
DE
1,00 39,12 % 14,53 % 8,45 % 0,27 0,86 7
pDppEzeijr
DE
0,39 17,56 % 17,63 % 17,91 % 0,12 0,30 7
iCYvUKtwhWPY
DE
0,82 24,12 % 16,07 % 9,83 % 0,29 0,65 7
NEcIoDCZoL
DE
0,99 27,35 % 5,22 % 13,07 % 0,37 0,87 7
WaZIzAJCcrHg
DE
2,56 47,32 % 25,05 % 13,32 % 0,00 1,18 6
VryuLLiZOG
DE
1,17 7,79 % 23,66 % 18,91 % 0,12 5,76 6
voRLyhDBD
DE
4,80 55,16 % N/A 1,03 0,22 6
ZiAtpOHzjWKB
DE
2,82 27,74 % N/A 13,51 % 0,18 3,61 6
rXovarIzA
DE
1,20 19,89 % N/A 0,00 1,38 6
YejBTodGpfk
DE
2,41 34,59 % 10,05 % 5,58 % 0,14 N/A 6
ukpJNVYooH
DE
0,37 42,84 % 6,56 % 6,64 % 0,20 4,95 6
vjoTRlwP
DE
5,38 46,06 % 23,80 % 6,70 % 0,19 6,24 6
zoAlzBdB
DE
1,73 35,34 % 16,28 % 7,05 % 0,29 N/A 6
uvFjzpJRiOJ
DE
0,67 21,89 % 12,15 % 7,55 % 0,57 0,70 6
LwhrQFdYI
DE
0,73 29,47 % 12,70 % 10,51 % 0,46 2,57 6
uHiZWcSeCh
DE
0,42 28,42 % 6,06 % 5,41 % 0,15 8,64 6
pgIRSJZXis
DE
0,46 16,12 % 9,30 % 7,12 % 0,20 N/A 6
pTBvlLfAw
DE
2,00 N/A 11,15 % 7,28 % 0,36 1,25 6
nZcWGFXxtt
DE
1,82 35,22 % 7,92 % 3,64 % 0,20 N/A 6
LJLYoIQxoE
DE
8,13 58,55 % 28,85 % 12,51 % 0,02 9,44 6
yLDMPXkVh
DE
1,27 -0,37 % -9,04 % 1,87 % 0,10 2,28 6
vAfaHabJYaV
AT
1,25 13,30 % 13,95 % 12,14 % 0,34 1,18 6
rcNGFnbrBE
DE
0,15 12,59 % 4,53 % 3,59 % 0,24 57,12 6
ixkLsNUc
DE
0,76 7,69 % -29,05 % -17,11 % 0,10 N/A 6
njaTCxaT
DE
0,49 N/A 17,12 % 6,13 % 0,32 1,76 6
FtjhgHAvFT
DE
7,43 26,15 % N/A 0,12 N/A 6
oPhSbenAD
DE
0,84 15,63 % -0,95 % 1,50 % 0,43 N/A 6
FwRmnIwN
DE
0,73 16,20 % 0,64 % 4,96 % 0,54 N/A 5
wHxDhxXh
DE
0,30 9,33 % 2,22 % 5,53 % 0,61 N/A 5
THgBgoVFa
DE
0,07 19,58 % -1,69 % -3,49 % 0,55 N/A 5
VQSVNeWFt
DE
8,97 N/A -20,35 % -43,23 % 0,00 N/A 5
TmWkuoyvN
DE
1,68 25,41 % 15,48 % 4,88 % 1,24 0,62 5
RxDEITDD
DE
0,83 20,76 % 4,99 % 4,34 % 0,96 2,34 5
pLXWZxsDRNN
DE
0,19 8,61 % 7,45 % 8,66 % 0,69 1,31 5
VLqciLVBOqS
DE
0,93 20,01 % 15,76 % 18,26 % 0,73 10,15 5
pYgNKfQq
LU
1,18 29,53 % 10,91 % 0,97 % 0,72 N/A 5
UdmADfuZIj
DE
0,80 14,89 % N/A 0,68 N/A 5